For Studenter Header

For Studenter


Er du interessert i å jobbe med tre-baserte løsninger i studiene, eller kanskje du har et prosjekt utenom studiene du vil få ut i livet? NTNU Wood støtter alle som vil studere bruk av tre, uavhengig av fagretning. Her finner du oversikt over emner på ulike studier som omhandler skog og tre, oversikt over hvordan vi kan støtte ditt prosjekt, studiehjelp og prosjektarkiv.

 

Studier og emner

Prosjektstøtte

Studentprosjekter

Studentprosjekter


Utdanning

Fakta og data