Om Wood

Om Oss

Fakta og Data

Fakta og Data

 

Hjelp til studiene eller bare litt nysgjerrig? Her finner du mer informasjon om bruk av tre i dag. Et bra sted å utforske bruk av tre bygninger er Trefokus sin Treveileder, som svarer på mange av sprsmålene som oppstår når en byggherre ønsker å bygge en trebygning. For studenter som ønsker forstå mer, finnes det mange gode hjelpemidler for å lære.

Lærebøker

Hvis du er interessert i bygging med tre, er Trehusboka en god, tverrfaglig, lærebok som er både oversiktlig, praksisnær og med gode illustrasjoner. Hvis du er mer interessert i tre som materiale, bør du se på Treteknisk håndbok som retter seg mer mot industrien.

Gratis Bøker

Det finnes flere gratis bøker (både PDF og bestillbare) hos Svensk Trä. For en overordnet bilde, anbefales heftet Att Välja Trä, men også serien på limtre, massivtreboka og serien Design of Timber Structures anbefales.

Andre materialer

For de som vil fort bli kjent med ulike tema, gir Fokus på Tre-serien, utgitt av treteknisk institutt en rask innføring, mens nettstedet Wood Database gir de som vil bli kjent med verdens treslag tilgang til bilder, teknisk informasjon og beskrivelser.

Nysgjerrig på mer? Vi formidler gjerne kontakt mellom deg og fagpersoner ved NTNU eller andre institusjoner.

Kontaktinformasjon

NTNU Wood


Institutt for arkitektur og teknologi
Sentralbygg 1, 2.etg