course-details-portlet

TBBY3003 - Tradisjonsfaglig utøving 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 2 semestre

Faglig innhold

Tradisjonsfaglig utøving 3 utgjør en vesentlig del av grunnutdanningen i bachelorløpet i tradisjonelt bygghandverk der læring skjer gjennom eget praktisk arbeid. Gjennom deltagelse og opplæring ved en læringsarena, skal studenten tilegne seg bred og allsidig innsikt i praktisk arbeid innen tradisjonelt bygghandverk. I emnet er det lagt opp til prosjektbasert arbeid med veiledning. Læringsarena i samarbeid med NTNU arbeider fram en prosjektplan som ramme for praksisen på læringsarena.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten skal ha kunnskap om tradisjonelle byggemetoder Kandidaten har kunnskap om dokumentasjonsmetoder for materialbruk, teknikker og prosedyrer

Ferdigheter
Kandidaten kan håndtere de mest sentrale verktøy samt kjenner til relevante metoder og prosedyrer innenfor fagområdet. Kandidaten kan produsere material etter tradisjonelle metoder Kandidaten kan utføre vanlige tradisjonelle tresammenføyninger Kandidaten kan føre opp tradisjonelle trebygg

Generell kompetanse
Kandidaten kan vurdere og dokumentere tradisjonelle trekonstruksjoner. Kandidaten kan innhente og dokumentere kunnskap fra sin praksis. Kandidaten kan formidle sin kunnskap og sine praktiske ferdigheter til andre fagfolk

Læringsformer og aktiviteter

Praktisk prosjektbasert byggearbeid med faglig veiledning, rapportering av utført arbeid. Presentasjon av utvalgt fordypningsemne i form av en av delene; rapport, blogg eller muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • obligatorisk tilstedeværelse

Mer om vurdering

Gjennomføring av praksisprosjekt på læringsarena er sentralt for emnet. Studenten skal rapportere gjennomført praksis i tråd med prosjektplanen til læringsarena. Et utvalt emne frå praksis skal dokumenteres i form av en oppgave/rapport, gjerne i bloggform.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Praktisk erfaring i tradisjonelt bygghandverk

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU