course-details-portlet

TBA4165 - Bygningsteknikk

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 70/100

Faglig innhold

Det vil bli undervist om teknisk utforming og evaluering av design-alternativer, detaljer og materialvalg med hensyn til: praktisk bygningsfysikk, husbyggingsteknikk, brannsikkerhet, tekniske installasjoner og inneklima, livsløpsvurderinger, miljøklassifisering, fremtidige lavenergikonsepter, etc.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om forutsetninger knyttet til praktisk prosjektering av store og komplekse bygninger. Dette vil resultere i evne til å organisere og delta i teambasert samarbeid der ulike profesjonelle bidrag gjøres, som f.eks. prosjektering av bærekonstruksjoner, bygningsfysisk prosjektering, miljørådgivning og brannrådgivning. Ferdigheter: Kandidaten kan delta i praktisk prosjektering. Generell kompetanse: Kandidaten kan, i samarbeid med arkitekter og rådgivende ingeniører, bidra til utforming av bygninger med utgangspunkt i bedre forståelse av behovet for ulike bygningers funksjon og rolle i samfunnet.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen er bygget opp rundt praktiske prosjektarbeider og regneøvinger. Det undervises både gjennom tradisjonelle forelesninger og ved prosjektbasert læring i team.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Delvurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I delvurderingen inngår skriftlig digital skoleeksamen under tilsyn (som teller 70%) og prosjektarbeider (som teller 30%). Resultatet for hver av delene angis med bokstavkarakter, og endelig karakter for hele faget blir beregnet ut fra den angitte vektingen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenten skal ha bestått alle deler av vurderingen for å få bestått karakter i emnet.

Kursmateriell

Lærebok: Geving, S. 2021. "Praktisk bygningsfysikk". Fagbokforlaget

Deler av Byggforskserien

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIB3040 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Brannteknikk
  • Bygningsteknikk
  • Bygningsmaterialer
  • Husbyggingsteknikk
  • Bygningsteknologi
  • Arkitektur
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 70/100 06.06.2023 15:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU