TBBY2101 - Tradisjonelle Stavkonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis, Oppgave og Skriftlig
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Oppgave 70/100

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk refleksjonsrapport

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern (FTTRADBYGG)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis, Oppgave og Skriftlig

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Oppgave 70/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.