Om Wood

Om Oss

Om Oss

Om Oss


NTNU Wood skal bidra til at samfunnet kan utnytte de nasjonale skog- og treressursene på en bærekraftig måte gjennom kunnskap, kompetanse og innovasjon.

NTNU Wood arbeider aktivt for å styrke den tre-relaterte aktiviteten ved NTNU gjennom å bidra til bedre rammevilkår for fagmiljøene og studentene, ved å fungere som en pådriver for felles aktivitet og gjennom målrettet støtte til utviklingen av ny aktivitet innen tre.

 

Årsmeldinger

Årsmeldinger


Årsmelding 2017

Styret

Styret


Aasmund Bunkholt / Daglig leder, TreFokus AS, Styreleder

Hilde Tellesbø / Adm. Direktør, Treteknisk Institutt

Gisle Tronstad / Adm. Direktør, Inntre AS

Arnstein Hellem / Banksjef, Sparebank 1 SMN

Carl Thodesen / Instituttleder, Bygg og miljøteknikk

Jonas Holme / Forskningsjef, SINTEF Byggforsk

Axel Kristoffersen / Instituttleder, Arkitektur og Teknologi


Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

 

TreIndustrien

TreFokus

TreTeknisk