course-details-portlet

AAR4415 - Arkitektur 2 - Tektonikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Prosjektering 50% Teknologisk aspekt 20% Historie 15% Emneintegrert form- og fargelære 15%

Læringsutbytte

KUNNSKAP– Teoretisk grunnlag: I løpet av semesteret skal studentene bli introdusert for de fem viktigste grunnleggende byggematerialene tre, betong, stein, tegl og metall. Studentene skal få en grunnleggende forståelse for arkitekturens viktigste konstruksjonsprinsipper. Studentene skal erfare hvordan arkitekturen vi skaper påvirker et sted og hvordan et sted påvirker arkitekturen vi utvikler. Studentene skal få en grunnleggende forståelse for dagens byggeskikk sett i et historisk perspektiv. Studentene skal gis en introduksjon til hvordan arkitekturutvikling påvirkes av ulike produksjonsmetoder, både nå og gjennom historien. FERDIGHETER – praktisk grunnlag: Studentene skal øves i arkitektspesifikke verktøy som teknisk tegning, projeksjonstegning, modellbygging i sammenheng med utvikling av rom og form. Her er estetiske grunnprinsipp som proporsjoner, komposisjon og helhetlig formgivning viktige. GENERELL KOMPETANSE– fagkultur: Profesjonskompetanse Studentene skal trenes i å forstå fagets grunnleggende konvensjoner, prosesser, fagspråk den generelle profesjonskulturen. Arkitekturutvikling Studentene skal trenes i å utvikle arkitektur gjennom kreative arbeidsprosesser. Studentene skal få øving i å identifisere sammenhengen mellom bruksaspektet og de andre delene av arkitektur. Her blir begrep som rom, sted, tektonikk og opplevelse viktige. Emnet skal legges opp slik at studentene får bearbeide problemstillinger knyttet til urbanitet. Metoder og verktøy Studentene får erfaring med fagets ulike spesifikke arbeidsmetoder og verktøy, samt at det skal være et eget meta-fokus på forståelsen om hvordan metoder og verktøy påvirker prosjektene arkitekter utvikler. Fagetikk Studentene skal bli eksponert for noen av de grunnleggende problemstillingene som gjelder fagetikk og samfunnsansvar, og arbeide med prosjekter som har kobling til en større sammenheng. Oppgavene i dette emnet skal være satt i forhold til samtidige problemstillinger knyttet til kultur, samfunn, bærekraft og arkitektens rolle i dette samspillet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet baserer seg på prosjektrelaterte studier med fokus på prosjektutvikling, fagspesifikke verktøy og arbeidsmetoder. Undervisningen er i hovedsak studentdrevet med selvstendig prosjektutvikling med oppfølging av veileder. I tillegg legges det opp til læring gjennom forelesninger, intensivkurs , workshops og befaringer. Studentene jobber både individuelt og i grupper. Arbeider vurderes av veiledere og medstudenter fortløpende gjennom hele semesteret. Emnet legger stor vekt på selvstendighet, samarbeidsøvelser og forståelse for arkitekters arbeidsmetoder.Bærekraft er i fokus i alle oppgaver.

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en ekskursjon. Studenter som deltar på ekskursjon, må regne med å betale en egenandel. Studenter som ikke deltar på ekskursjon, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

AAR4300 Arkitektur 1 eller tilsvarende skal normalt være bestått før tilgang til AAR4415 Arkitektur 2.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
AAR4410 15.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU