course-details-portlet

AAR4405 - Konstruksjonslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Temaene som behandles er lastberegninger, likevektslære, fasthetslære, enkel bygningsstatikk, avstivning av konstruksjoner samt dimensjonering av grunnleggende konstruksjonselementer av tre, stål og betong.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Emnet gir forståelse av virkemåtene til grunnleggende konstruksjonssystemer og konstruksjonsmaterialer.

FERDIGHET: Etter fullført emne skal studentene kunne velge fornuftige bæresystemer for enkle bygninger og gjennomføre enkle beregninger for å anslå dimensjoner av elementære konstruksjonselementer. Studentene skal forstå sammenhenger mellom konstruksjonsmaterialer, form og bæreviktig i konkrete bygninger og skal ha et grunnlag for å anvende denne forståelsen i sin egen arkitekturprosjektering.

KOMPETANSE: Gi forståelse for sammenhenger mellom konstruksjonsmaterialer, bæresystemer og arkitektonisk form.

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av emnet består av forelesninger og teoretiske regneøvinger. I tillegg gjennomføres minst en øving som praktisk byggeoppgave. Emnet er koordinert med øvrig undervisning i 1. klasse på arkitektstudiet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være levert og godkjent før eksamen. Utsatt eksamen og ikke bestått eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode. Ved frivillig gjentak er godkjent obligatorisk aktivitet gyldig i inntil 1,5 år etter beståtte øvinger. For å gå opp til eksamen må alle byggeøvinger samt 4/5 av emnets øvrige øvinger være godkjent. Skriftlig eksamen teller 100 prosent.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)

Forkunnskapskrav

Opptatt på arkitektstudiet

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU