AAR4405 - Konstruksjonslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Temaene som behandles er: lastberegninger, likevektslære, fasthetslære, enkel bygningsstatikk, avstivning av konstruksjoner samt dimensjonering av konstruksjonselementer av tre, stål og betong.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Emnet gir forståelse av virkemåtene til viktige konstruksjonssystemer.
Ferdighet:
Etter at kurset er gjennomført skal studentene kunne velge fornuftige bæresystem for enkle bygningskonstruksjoner og gjennomføre enkle beregninger for å bestemme konstruksjonselementenes dimensjoner.
Generell kompetanse:
Gi bedre forståelse av samspillet mellom konstruksjon og arkitektonisk uttrykk

Læringsformer og aktiviteter

Hoveddelen av emnet består av forelesninger og teoretiske regneøvinger.
I tillegg gjennomføres minst en øving som praktisk byggeoppgave. Emnet er koordinert med øvrig undervisning i 1. klasse på arkitektstudiet.
For å gå opp til eksamen må alle byggeøvinger samt 4/5 av emnets øvrige øvinger være godkjent. Skriftlig eksamen teller 100 prosent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (SAA1)

Forkunnskapskrav

Opptatt på arkitektstudiet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen 100/100 C
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 19.01.2018 09:00 322 , 218 , 211
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.