course-details-portlet

AAR4817 - Utslipp fra byggningsmaterialer som design-parametre - teori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset er en forutsetning for og støtter og underbygger designkurset AAR4546, men kan også tas som et frittstående kurs. Kurset består av en serie spesifikke teoretiske forelesninger sentrert om livssyklustenkning, med de relaterte metodene, (miljø) livssyklusanalyse (LCA), livssykluskostnad og sosial LCA.

Kurset fokuserer på utslipp (dvs. miljømessige LCA) av byggematerialer gjennom hele livssyklusen, og gir metoder og praktiske eksempler som er relevante for bygningsdesign. Forelesningene kompletteres med en serie laboratorier som introduserer verktøy for å gjennomføre LCA i en bygningsdesignprosess som skal brukes i designkurset AAR4546.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kjenne til moderne konsepter og strategier for å redusere miljøpåvirkningen av materialbruk i bygninger Forstå en bygnings livssyklus og miljøutfordringene knyttet til de ulike livssyklusfasene Forstå viktigheten av ulike designvalg og deres innvirkning på de innebygde utslippene til designet.

Ferdigheter: Beregn livssyklus materialutslipp fra bygninger Bruk av avansert programvare for LCA med datamaskinstøttet design Generell kompetanse: Analyser og kommuniser livssyklusutslipp fra bygninger på en klar og presis måte til allmennheten og fagmiljøet. Strukturer og skriv profesjonelt en forskningsrapport om å bygge LCA

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvelser og presentasjoner; diskusjoner

Forelesninger, øvelser og presentasjoner; diskusjoner; Beregning av en LCA for en del av en bygning og skriving av en LCA-rapport i henhold til ISO 14040.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport

Mer om vurdering

Integrasjon av individuelt og gruppearbeid i en LCA-rapport. Integrasjon av numeriske analyser av materialutslipp med en kritisk forståelse av casestudiearkitekturen.

Analysenes kompleksitet, omfang, metodikk som er brukt og resultatenes relevans for en kritisk analyse av prosjektet. Kommunikasjon og presentasjon.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

For å ta dette kurset må du være påmeldt et av følgende programmer:

  • Arkitektur (MAAR5) Arkitektur (MAAR2)
  • Bærekraftig arkitektur (MSSUSARC)
  • Utvekslingsstudenter må oppfylle de samme kravene som for påmelding til et av studieprogrammene MAAR5, MAAR2, MSSUSARC.

Kursmateriell

Kasusstudier; forskningsartikler og annen litteratur; forelesningspresentasjoner

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU