course-details-portlet

PED6503 - Selvoppfatning og motivasjon i ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 A

Faglig innhold

Emnet retter fokus mot kunnskap som kan gi deltakeren grunnlag for å ta vare på og videreutvikle motivasjon og selvoppfatning hos seg selv og hos medarbeidere. I emnet legges det vekt på å gi deltakeren innsikt i og praktisk kunnskap i følgende tema:

 • utbrenthet og jobbengasjement
 • arbeidsmiljø (læringsorientert - prestasjonsorientert)
 • følelser
 • refleksjon
 • mentalisering
 • autentisk ledelse og personlig kompetanse
 • agent i eget liv

Betydningen av disse elementene diskuteres i lys av hvordan å fremme selvoppfatning og motivasjon hos ledere og medarbeidere i arbeidslivet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

 • har teoretisk og forskningsbasert kunnskap om selvoppfatning og motivasjon som forutsetning for læringsorienterte arbeidsmiljø og jobbengasjement
 • har kunnskap om den betydning mentalisering og det å være agent i eget liv kan ha for ledelse
 • vet hvordan mindfulness (oppmerksomt nærvær) kan anvendes i ledelse
 • kan reflektere over betydningen av denne kunnskapen i lys av autentisk ledelse og hvordan utbrenthet kan forebygges.

Ferdigheter:

Studenten

 • har kunnskap og kompetanse om sammenhengen mellom selvoppfatning og motivasjon, og kan lede og veilede i spennet fra utbrenthet til jobbengasjement.

Generell kompetanse:

Studenten

 • har kunnskap og kompetanse om sammenhengen mellom selvoppfatning og motivasjon, og kan lede og veilede i spennet fra utbrenthet til jobbengasjement.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager.

Læringsformer:

 • Forelesninger med gode muligheter for deltakeraktivitet, refleksjoner, diskusjoner i mindre grupper og i plenum
 • Øvelser, og veiledningsseminar knyttet til arbeid med skriftlig oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på samlingene
 • Refleksjonsnotat
 • Oppgave med muntlig framføring

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Pedagogikk - videreutdanning (FJPED)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Pedagogikk
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU