Linda Bjørgan

Seniorkonsulent

Seksjon for etter- og videreutdanning
73591433
Trondheim, Det gamle statsarkivet, Høgskoleveien 12

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

Jobber med opptak/studieadministrasjon/veiledning knyttet til følgende studieprogram:

  • Masterprogrammet i organisasjon og ledelse (spesialiseringer i Relasjonell ledelse/Strategi og forretningsutvikling/Innovasjon og endringsledelse)
  • Årsstudium i matematikk på nett (DELTA)
  • Matematikk 1 og Matematikk 2, 8.-13. trinn
  • Fysikk 1 og Fysikk 2, 8.-13. trinn
  • Lærerspesialistutdanning i matematikk, 8.-13. trinn
  • Masterprogrammet i lærerspesialist - studieretning matematikkdidaktikk, 8.-13. trinn
  • Folkehelse og livsmestring i skolen (PED6043)
  • Hovedkontakt for NTNU KOMPiS (Kompetanse i skolen) ved Seksjon for etter- og videreutdanning

Utdanning

  • Mastergrad i statsvitenskap, NTNU
  • Bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige fag med fordypning i statsvitenskap, NTNU