Bakgrunn og aktiviteter

Barn/Ungdom og psykisk helse og livsmestring i skolen, selvoppfatning, motivasjon, gruppeprosesser kjønn, kjønnsdelt kroppsøving.

 

OM ANNE TORHILD KLOMSTEN

 Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Klomsten, Anne Torhild; Fikse, Camilla. (2021) Relasjoner, tanker og følelser i skolen: samskapt læring knyttet til Fagfornyelsen. Cappelen Damm Akademisk. 2021. ISBN 978-82-02-72806-9.

Del av bok/rapport

  • Klomsten, Anne Torhild. (2022) Livsmestring i skolen. Grunnbok i pedagogisk psykologi.
  • Klomsten, Anne Torhild. (2020) Tiden er moden, livsmestring skal inn på timeplanen!. Perspektiver på livsmestring i skolen.
  • Klomsten, Anne Torhild. (2018) Mediebruk, kropp og livsmestring i skolen. Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.
  • Klomsten, Anne Torhild. (2017) Psykisk helse som eget fag i skolen. Elevenes psykiske helse i skolen. Utdanning til å mestre egne liv..

Rapport/avhandling

  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av besetemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 1. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 2. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr. 4. 1997.
  • Klomsten, Anne Torhild. (1997) Evaluering av bestemmelser om barneidrett - 1997. Rapport nr.3. 1997.