Bakgrunn og aktiviteter

Espen Storli er professor i historie ved Institutt for moderne samfunnshistorie, NTNU. Han ble utdannet i Stavanger, Bergen, York, Valladolid og Trondheim og fullførte sin doktorgrad ved NTNU i 2010. I 2011-2012 var han Harvard-Newcomen Fellow i business history ved Harvard Business School.

Hans forskning er konsentrert om økonomisk-historiske emner med spesiell vekt på utviklingen av internasjonal handel og næringsliv i det 20. århundre. Han arbeider nå spesielt med prosjektet ”The hidden companies of the global economy: the development of international commodity traders, 1945-2015”, et prosjekt som er finansiert gjennom universitetene og Norges Forskningsråds Fellesløft for unge forskertalenter. For mer informasjon om prosjektet, se: https://www.ntnu.edu/ihs/traders

Sammen med Dr. Andrew Perchard (Coventry University) og Dr. Mats Ingulstad ( NTNU) har han etablert History and Strategic Raw Materials Initiative, et tverrfaglig internasjonalt nettverk som arbeider med spørsmål relatert til strategiske råvarer. (For mer informasjon se prosjektets hjemmeside: https://www.ntnu.edu/ihs/hsrmi). I august 2014 utga Routledge boka Tin and Global Capitalism: A History of the "The Devil’s Metal", 1850-2000 som er redigert av Ingulstad, Perchard og Storli. (http://www.routledge.com/books/details/9780415737050/)

Espen Storli har tidligere vært redaktør for bokanmeldelser i Scandinavian Economic History Review og er referee for Business History ReviewBusiness History, Economic History Review og Journal of International Business Studies.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. (2019) The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015. University of British Columbia Press. 2019. ISBN 9780774860604.
  • Ingulstad, Mats; Storli, Espen; Perchard, Andrew. (2014) Tin and Global Capitalism, 1850-2000: A History of "the Devil's Metal". Routledge. 2014. ISBN 978-0-415-73705-0.
  • Gendron, Robin S.; Ingulstad, Mats; Storli, Espen. (2013) Aluminum Ore: The Political Economy of the Global Bauxite Industry. University of British Columbia Press. 2013. ISBN 978-0-7748-2533-7.

Del av bok/rapport

  • Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. (2022) Taming the Leviathans: How Norway managed to regulate the strongest international cartels and trusts, 1900-1940. A History of Business Cartels. International Politics, National Policies and Anti-Competitive Behaviour.
  • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. (2019) Conclusion. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
  • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. (2019) Natural Resource Regulations and the Global Economy. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
  • Sanders, Andreas R. Dugstad; Sandvik, Pål Thonstad; Storli, Espen. (2019) Regulation of Natural Resources in the Nordic Countries, 1880–1940. The Political Economy of Resource Regulation: An International and Comparative History, 1850-2015.
  • Storli, Espen. (2019) Global commodity traders. The Routledge Companion to the Makers of Global Business.
  • Storli, Espen; Nybø, Andreas. (2016) Publish or be damned? Early cartel legislation in USA, Germany and Norway, 1890-1940. Regulating Competition. Cartel Registers in the Twentieth Century World.
  • Ingulstad, Mats; Storli, Espen; Perchard, Andrew. (2014) "The Path of Civilization is Paved with Tin Cans": The Political Economy of the Global Tin Industry. Tin and Global Capitalism, 1850-2000: A History of "the Devil's Metal".