Læringsassistenter for Teknostart 2019

Søknadsskjema for Teknostart 2019

Arbeidsoppgavene i forbindelse med Teknostart vil være knyttet til et prosjekt rettet mot de forskjellige studieprogrammene og kurset Grupperefleksjon. Du finner utlysningstekst ved å klikke på studieprogram i listen under.

Teknostart pågår i uke 33 og 34

Søknadsskjemaet for Teknostart 2019 er nå stengt.

Frist: Senest onsdag 23. januar


Stillingsbeskrivelser:

▼ Bygg- og miljøteknikk MTBYGG

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

10 Læringsassistenter til Teknostart (Bygg og miljøteknikk)

Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Bygg og miljøteknikk.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Liv Undseth, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Tore Kvande
Prosjektet: Ole Øiseth
Generelt: Liv Undseth
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Datateknologi MTDT

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

12 (+4 i reserve) Læringsassistenter til
Teknostart og TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Datateknologi)

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Datateknologi) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Datateknikk / Datateknologi.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Datateknologi): 100 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs (Datateknologi): 100 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Anne Berit Dahl, eller Kristin S. Karlsen dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet:  
Generelt: Anne Berit Dahl, Kristin S. Karlsen 
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Elektronisk systemdesign og innovasjon MTELSYS

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

4 Læringsassistenter til
Teknostart og TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs (Elektronisk systemdesign og innovasjon)

TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs (Elektronisk systemdesign og innovasjon) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs (Elektronisk systemdesign og innovasjon): 100 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TTT4255 Elektronisk systemdesign, grunnkurs (Elektronisk systemdesign og innovasjon): 100 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Nina Lundberg, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Torstein Bolstad
Generelt: Nina Lundberg
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Energi og miljø MTENERG

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

6 Læringsassistenter til
Teknostart og TEP4225 Energi og miljø (Energi og Miljø)

TEP4225 Energi og miljø vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Av de 6 læringsassistentene i Teknostart, vil derfor 4 av dem fortsette som læringsassistenter i TEP4225. Vi ber deg presisere (under "motivasjon") om du søker på læringsassistentstilling både i Teknostart og TEP4225, eller om du bare ønsker å være læringsassistent i Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Energi og miljø.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TEP4225 Energi og miljø (Energi og Miljø): 80 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TEP4225 Energi og miljø (Energi og Miljø): 80 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Åse Belsvik, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Halsten Aastebøl
Generelt: Bodil Wold
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

 

▼ Fysikk og matematikk MTFYMA

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

10 Læringsassistenter til FY1001 (Fysikk og matematikk), Teknostartdelen

FY1001 Mekanisk fysikk (Fysikk og Matematikk) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Fysikk og matematikk.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Peder Brenne, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Rolf Jonas Persson
Prosjektet: Rolf Jonas Persson
Generelt: Peder Brenne
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Industriell design MTDESIG

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

2 Læringsassistenter til
TPD4100 Design 1 - Introduksjon (Industriell design), Teknostartdelen

TPD4100 Design 1 - Introduksjon (Industriell design) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Industriell design.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TPD4100 Design 1 - Introduksjon (Industriell design): utlyses senere om det blir behov

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TPD4100 Design 1 - Introduksjon (Industriell design): utlyses senere om det blir behov

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Anne Kristin Stenersen, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Marikken Høiseth
Generelt: Anne Kristin Stenersen
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Industriell Kjemi og bioteknologi MTKJ

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

8 Læringsassistenter til
TMT4115 Generell kjemi (Industriell kjemi og bioteknologi), Teknostartdelen

TMT4115 Generell kjemi (Industriell kjemi og bioteknologi) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Industriell kjemi og bioteknologi.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Hanne Marie Storrø hvis du har spørsmål til stillingen. 

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Geir M. Haarberg
Generelt: Ingrid Olsen
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Industriell økonomi og teknologiledelse MTIØT

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

8 Læringsassistenter til
Industriell økonomi og teknologiledelse  (INDØK), Teknostartdelen

Indøks prosjektarbeid i Teknostart høsten 2019 er et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Nedenfor kan du søke som læringsassistent for Indøks prosjektdel og refleksjonsdel av Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Industriell økonomi og teknologiledelse.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Marit Rødvik eller Roar Brattås, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Tim Tovatn
Generelt: Marit RødvikRoar Brattås
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Ingeniørvitenskap og IKT MTING

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

3 Læringsassistenter til
Teknostart og TMR4325 Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon 

Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon er knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Ingeniørvitenskap og IKT.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon: 50 timer
 • Det kan forekomme endringer i arbeidsmengde og oppgaver

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • Ingeniørvitenskap & IKT, introduksjon: 50 timer
 • Det kan forekomme endringer i arbeidsmengde og oppgaver

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Linda Fjølstad, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Terje Midtbø
Generelt: Linda Fjølstad
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Kommunikasjonsteknologi MTKOM

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

5 Læringsassistenter til
TTM4175 Kommunikasjonsteknologi, introduksjon (Kommunikasjonsteknologi), Teknostartdelen

 

TTM4175 Kommunikasjonsteknologi, introduksjon (Kommunikasjonsteknologi) vil høsten 2018 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Kommunikasjonsteknologi.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Laurent Paquereau, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Frank Alexander Kræmer
Prosjektet: Frank Alexander Kræmer
Generelt: Laurent Paquereau
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Kybernetikk og robotikk MTTK

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

8 Læringsassistenter til
Teknostart og TTK4100 Kybernetikk, introduksjon (Kybernetikk og Robotikk)

TTK4100 Kybernetikk, introduksjon (Kybernetikk og Robotikk) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Kybernetikk og Robotikk.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TTK4100 Kybernetikk, introduksjon (Kybernetikk og Robotikk): 100 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TTK4100 Kybernetikk, introduksjon (Kybernetikk og Robotikk): 100 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Knut Reklev, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet: Jan Tommy Gravdahl
Prosjektet: Jo Arve Alfredsen
Generelt: Knut Reklev
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Marin Teknikk MTMART

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

10 Læringsassistenter Teknostart og TMR4105 Marin teknikk grunnlag (Marin Teknikk) + 3 læringsassistenter kun til Teknostart

TMR4105 Marin teknikk grunnlag (Marin Teknikk) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart for Marin starter onsdag 14. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Marin Teknikk.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TMR4105 Marin teknikk grunnlag (Marin Teknikk): 100

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TMR4105 Marin teknikk grunnlag (Marin Teknikk): 100

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Kristin Lauritzsen, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Svein Aanond Aanondsen
Generelt: Kristin Lauritzsen
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Materialteknologi MTMT

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

3 Læringsassistenter til
TMT4171 Materialteknologi 1 (Materialteknologi), Teknostartdelen

TMT4171 Materialteknologi 1 (Materialteknologi) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Materialteknologi.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Maren Elise Juul hvis du har spørsmål til stillingen. 

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Ida Westermann
Generelt: Maren Elise Juul
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Nanoteknologi MTNANO

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

3 Læringsassistenter til TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon (Nanoteknologi), Teknostartdelen

TFY4350 Nanoteknologi, introduksjon vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Nanoteknologi.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Ingrid Olsen hvis du har spørsmål til stillingen. 

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet:  
Generelt: Ingrid Olsen
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Petroleumsfag MTPETR

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

8 Læringsassistenter til
TGB4100 Geologi, innføring (Petroleumsfag og Tekniske geofag), Teknostartdelen

Studieprogrammene Petroleumsfag og Tekniske geofag søker etter læringsassistenter til Teknostart. Faglig sett vil Teknostart høsten 2019 være løsrevet fra undervisningen i TGB4100 Geologi innføring og ledes av to faglærere, en fra hvert av studieprogrammene. Teknostart er et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Petroleumsfag og Tekniske geofag.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TGB4100 Geologi, innføring (Petroleumsfag, Tekniske geofag og Bachelor i Geologi): Utlyses senere

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TGB4100 Geologi, innføring (Petroleumsfag, Tekniske geofag og Bachelor i Geologi): Utlyses senere

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Ann-Helen Kirknes, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Randi Kalskin Ramstad (Tekniske geofag)
Sigve Hovda (Petroleumsfag)
Generelt: Ann-Helen Kirknes
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Produktutvikling og produksjon MTPROD

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

9 Læringsassistenter til
TMM4115 Produktmodellering (Produktutvikling og produksjon), Teknostartdelen

TMM4115 Produktmodellering (Produktutvikling og produksjon) vil høsten 2019 være knyttet til Teknostart, et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Produktutvikling og produksjon.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TMM4115 Produktmodellering (Produktutvikling og produksjon): Utlyses senere

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TMM4115 Produktmodellering (Produktutvikling og produksjon): Utlyses senere

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Ruth Morch, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Knut Sørby
Generelt: Ruth Morch
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp

▼ Tekniske geofag MTTEKGEO

Send søknad

Frist onsdag 23. januar

8 Læringsassistenter til
TGB4100 Geologi, innføring (Petroleumsfag og Tekniske geofag), Teknostartdelen

Studieprogrammene Petroleumsfag og Tekniske geofag søker etter læringsassistenter til Teknostart. Faglig sett vil Teknostart høsten 2019 være løsrevet fra undervisningen i TGB4100 Geologi innføring og ledes av to faglærere, en fra hvert av studieprogrammene. Teknostart er et opplegg som alle nye sivilingeniørstudenter går gjennom. Læringsassistentene vil derfor også utføre oppgaver relatert til Teknostart. Gjennom Teknostart i de to første ukene av studiet skal studenten:

 • Opparbeide kjennskap til og motivasjon for det studiet han/hun er tatt opp til
 • Få innsikt i hvordan matematikken er et viktig verktøy i sivilingeniørutdanningen
 • Få et godt grunnlag for den matematikken sivilingeniørutdanningen bygger på
 • Bli del av et sosialt fellesskap i gruppen og bygge nettverk ved å løse en faglig oppgave sammen med sine medstudenter
 • Opparbeide større selvrefleksjon over hvordan en arbeidsgruppe fungerer og hvilke faktorer som fremmer og hemmer arbeid i grupper
 • Få hjelp med overgang fra å være elev til å bli student

Teknostart vil foregå intensivt de to første ukene, og består av matematikkundervisning, en prosjektoppgave og et refleksjonsopplegg relatert til arbeidet i prosjektet. Teknostart starter torsdag 15. august. Læringsassistentene møter tirsdag 13. august for å avslutte den nødvendige opplæringen før Teknostart begynner, og eventuelt bidra i oppstartaktiviteter knyttet til Teknostart. Læringsassistentene skal:

 • Støtte studentgruppene i prosjektet og den tilhørende refleksjonen
 • Motivere studentene til studiet deres
 • Hjelpe studentene til å reflektere over godt samarbeid og hva som fremmer og hemmer arbeid og læring i grupper
 • Hjelpe de nye studentene med overgangen til studielivet

Prosjektoppgaven vil være knyttet til studieprogrammene. Derfor søker vi studenter fra studieprogrammet/ene: Petroleumsfag og Tekniske geofag.

Denne utlysningen gjelder bare de læringsassistentene som skal delta på Teknostart (prosjektet og grupperefleksjonen). Stillingen kan eventuelt utvides med andre oppgaver etter nærmere avtale. Det vil bli utlyst ordinære studentassistentstillinger senere i vår. De som har vært læringsassistenter i forbindelse med Teknostart vil bli tatt i betraktning ved tilsetting i ordinære studentassistentstillinger i emnet.

LAOS-Kurs

Det er en forutsetning at de som tilsettes enten har tatt LAOS-kurset eller tar det i løpet av vårsemesteret. LAOS er et grunnleggende innføringskurs i læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø.

Kurset er lønnet og du får et sertifikat på at du har gjennomgått en grunnopplæring rettet mot arbeidet som læringsassistent.

Siste frist for registrering til LAOS er 10. februar. Mer informasjon om LAOS her.

Hvert studieprogram vil ha behov for at en av de tilsatte læringsassistentene har en koordinerende rolle. Dette arbeidet vil lønnes med 10 timer ekstra, så fremt ikke annet avtales. Vi ber om at du krysser av for dette i søknaden hvis du kan tenke deg en slik jobb.

Arbeidsbelastningen er foreløpig beregnet til:

For de som ikke har tatt LAOS kurset tidligere:

 • LAOS: ca. 20 timer
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TGB4100 Geologi, innføring (Petroleumsfag, Tekniske geofag og Bachelor i Geologi): Utlyses senere

For de som har tatt LAOS kurset tidligere:

 • Prosjektspesifikk opplæring: 5 timer. 
 • Grupperefleksjon: ca. 4 timer (kan bli endret)
 • Prosjektet: ca. 18 - 25 timer
 • TGB4100 Geologi, innføring (Petroleumsfag, Tekniske geofag og Bachelor i Geologi): Utlyses senere

Timeantallet for prosjektet kan variere fra dette. Ta kontakt med Ann-Helen Kirknes, dersom du vil vite mer.

Søk nå

Spørsmål? Kontakt:

Emnet:  
Prosjektet: Randi Kalskin Ramstad (Tekniske geofag)
Sigve Hovda (Petroleumsfag)
Generelt: Ann-Helen Kirknes
Grupperefleksjon:  Katja Hakel
LAOS: Katja Hakel

hjelp