Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med internasjonalisering i Utdanningssekjsonen ved Fakultet for naturvitenskap (NV). I tillegg har jeg en rolle i NV sin kommunikasjonsstab.

Ansvarsområder Utdanningsseksjonen

 • Internasjonal studentmobilitet/ Internasjonaliseringsaker
 • Utlysinger av midler og prosjektsøknader til utdanningsprosjekter
 • Avtaler
 • Kontaktperson internasjonale samarbeidspartnere
 • Mottak 2-årige masterstudenter, inkl buddy-ordning
 • Mottak utvekslingsstudenter
 • Internasjonalisering i studieprogrammene
 • Gradssamarbeid
 • UNIS Hovedkontakt NV
 • Hovedekskursjonen
  • Fagdag - alternativ til hovedekskursjonen
 • Høringer innenfor ansvarsområdet
 • Fora: Internasjonalt forum ved NTNU

Kommunikasjonstab NV

 • Pressekontakt NV, i samarbeid med Per Henning
 • Interkommunikasjon
 • Fora: kommunikasjon- og rekrutteringsmatrisen ved NV