Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder (programkonsulent):

Bachelor i fysikk (BFY) og MSc in Physics (MSPHYS)

Lektorutdanningen i realfag, fysikk som fag 1 (MLREAL)

 • Studieveileder for bachelor og master i fysikk
 • Utdanningsplaner BFY og MSPHYS
 • Utveksling - forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning
 • Permisjoner og delstudium
 • Studieplanarbeid
 • Utdanningskvalitet
 • Opptak til MSc in Physics
 • Sekretær i programrådet for BFY og MSPHYS
 • Realstart

Instituttkonsulent for Institutt for fysikk:

 • Fordypningsordningen for studieretningene teknisk fysikk og biofysikk og medisinsk teknologi (teknologistudiet i fysikk og matematikk).
 • Uttak  og innlevering av masteroppgaver i fysikk (MTFYMA-TF, MTFYMA-BM, MSPHYS, MLREAL)
 • Administrasjon av emner (FY, TFY)
 • Undervisningskvalitet - emne- og referansegrupperapporter, emneevalueringer
 • Undervisningsstøtte, allokering av stipendiater og undervisningsassistenter
 • Administrativ støtte Blackboard, Inspera, Studieplanverktøyet
 • Brukerforum Blackboard
 • Tidligere stolt superbruker DAIM

(Foto: Bogdan Voaidas)