Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber i utdanningsseksjonen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. 

Profesjonsstudiet i medisin:

- Rekruttering og opptaksansvarlig
- Innpassing og fritak for emner
- Veiledning og informasjon
- Permisjon
- Studieprogresjon
- Eksamen
- Vitnemål og autorisasjon
- Utredninger
- Statistikk

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har spørsmål.