Bakgrunn og aktiviteter


 

Studiekonsulent ved Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT). 

Programkonsulent for studieprogrammene Bachelor i matvitenskap, teknologi og bærekraft (MTMAT) og Master i matvitenskap, teknologi og bærekraft (FTMAMAT).

  • Studieveiledning 
  • Saksbehandling 
  • Studieadministrasjon