Sivilingeniør/Masterprogram, Trondheim

Kjemisk prosessteknologi

– Studieretning

 

Kjemisk prosessteknologi handler om å videreforedle råstoff til produkter som verden har behov for. Det vil si å ta kjemien fra labskala til industriell produksjon. For å få til dette trenger vi et bredt spekter av kunnskap; fra molekylære prosesser og nanoteknologi, til bygging og drift av store prosessanlegg.

Fagområdet er sentralt i bærekraftig utvikling, innen miljøvennlig og energieffektiv ressursutnyttelse, nye prosesser basert på biologisk råstoff, resirkulering og minimering av utslipp, samt rensing av vann og gass. 

Studenter utdannet fra Institutt for kjemisk prosessteknologi er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Tidligere studenter jobber blant annet i ingeniørselskaper, kjemiske industribedrifter, konsulentselskaper, forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og innen utdanning. Det er også gode muligheter for å få jobb i utlandet.

 


Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben

Navn: Sanna Henøen Gangstad

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Wärtsilä Gas Solutions

Tittel: Process Engineer

Lærer nye ting og får utviklet meg i jobben

Navn: Sanna Henøen Gangstad

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi

Arbeidsgiver: Wärtsilä Gas Solutions

Tittel: Process Engineer

Hva jobber du med?

Jeg jobber med å utforme anlegg på skip som frakter flytende gass. I arbeidet med det jobber jeg med å utforme P&IDer, PFDer, regner på størrelser av utstyr, skriver manualer og mye annet!

 

Hvordan er din arbeidshverdag?

En vanlig arbeidsdag tilbringer jeg på kontoret og jobber. Jeg er fortsatt relativt ny i firmaet og må derfor ofte innom kontoret til andre og spørre spørsmål. Det har også vært noen utenlandsturer, der jeg har vært med og testet utstyr til skipet jeg er med og utarbeider.

 

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben er å lære nye ting og få utvikle meg i jobben. Det er gøy å få mer ansvar og føle at man kan bidra. Jeg har også fått reist litt og møtt nye folk, som gir meg et annet innblikk i jobben. Det er noe jeg synes er veldig spennende. 

 

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Jeg bruker mye av det jeg har lært! Prosess-fagene og termodynamikk har kanskje vært de viktigste fagene, og dette er noe jeg bruker daglig. Ellers er det veldig mye nytt og jeg lærer nye ting hele tiden. Noe av det viktigste med studiene på NTNU er at man lærer å lære, og det er nødvendig i jobben også.

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg fikk en e-post fra en professor som hadde blitt kontaktet av tidligere studenter som nå jobber hos Wärtsilä, og de så etter nye prosessingeniører. Jeg søkte, kom på intervju og fikk jobben! 

Faglig fordypning og ny teknologi

Navn: Marlene Louise Lund

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.

Arbeidsgiver: Statoil

Tittel: Forsker i oppstrøms prosessteknologi

Jeg er Graduate i Statoil, og jobber på Statoils forskningssenter i Trondheim. Her hører jeg til en avdeling som utvikler ny teknologi for gassproduksjonssystemer.

Faglig fordypning og ny teknologi

Navn: Marlene Louise Lund

Uteksaminert (år): 2017

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i kjemisk prosessteknologi.

Arbeidsgiver: Statoil

Tittel: Forsker i oppstrøms prosessteknologi

Jeg er Graduate i Statoil, og jobber på Statoils forskningssenter i Trondheim. Her hører jeg til en avdeling som utvikler ny teknologi for gassproduksjonssystemer.

Hva jobber du med?

Jeg jobber med forskning og teknologiutvikling, og bidrar til flere ulike teknologiutviklingsprosjekter innen digitalisering. For eksempel arbeider jeg med termodynamiske modeller og implementering av disse i simuleringsverktøy. I tillegg deltar jeg i eksperimentelt arbeid for å skaffe data som trengs når nye modeller skal kvalifiseres for bruk.

Hvordan er din arbeidshverdag?

Arbeidshverdagen min er veldig variert. For tiden kombinerer jeg modellering og programvareutvikling med praktisk arbeid på laboratoriet for å lære mer om hvordan olje og gass oppfører seg i praksis. Jeg får også være med på mange spennende møter og reise til nye steder, og jeg møter nye mennesker hele tiden. Som Graduate er det vanlig å rotere til andre disipliner og/eller lokasjoner, noe som betyr at arbeidshverdagen min et år fra nå sannsynligvis vil være helt annerledes.

Hva er det beste ved jobben din?

Det beste med jobben min er at jeg får fordype meg faglig, samtidig som jeg jobber tett på de som skal bruke den nye teknologien som utvikles i forskningsavdelingen. Læringskurven er bratt, og det er motiverende at det arbeidet jeg gjør kommer til nytte og vil skape verdi.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Studiet har vært relevant for jobben på flere ulike måter. Først og fremst gir utdanningen god trening i det å raskt sette seg inn i nye problemstillinger, samt hvordan man skal angripe utfordrende oppgaver. Mer spesifikt har jeg på svært kort tid fått bruk for kunnskap fra utdanningen innen programmering, prosessdesign, strømning- og varmetransport, termodynamikk, separasjonsteknologi, og kolloidkjemi.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg har lenge hatt lyst til å jobbe med olje og gass. Jeg synes det er en spennende industri hvor den enkelte kan gjøre store forskjeller. I tillegg har jeg alltid hatt inntrykk av at Statoil tilbyr et godt utviklingsløp og mange muligheter i selskapet. En gang på sommeren i 2017 dukket stillingsutlysningen for nyutdannede innen prosessteknologi opp i det automatiske jobbsøket mitt på LinkedIn. Siden dette passet perfekt med hva jeg virkelig ønsket å jobbe med kunne jeg ikke la være å søke. Deretter gikk jeg gjennom en rekrutteringsprosess som varte noen få måneder før jeg ble tilbudt jobben i november. Jeg hadde min første arbeidsdag i januar 2018.

Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker

Navn: Christina Nøkleby

Uteksaminert: 2016

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i Kjemisk prosessteknologi, Miljø- og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Borregaard

Tittel: Trainee innen forskning

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker

Navn: Christina Nøkleby

Uteksaminert: 2016

Studieprogram: Sivilingeniørutdanning (5-årig) i industriell kjemi og bioteknologi med spesialisering i Kjemisk prosessteknologi, Miljø- og reaktorteknologi

Arbeidsgiver: Borregaard

Tittel: Trainee innen forskning

 

Hva jobber du med?

Som trainee jobber jeg i ulike deler av bedriften, hver periode på 3-6 måneder. Til nå har jeg vært innom to ulike forretningsområder i forskningsavdelingen og jobbet ved bioraffineriet i Sarpsborg. For øyeblikket er jeg på et tre måneders opphold på en av Borregaards fabrikker i Wisconsin, USA. Her jobber jeg med produksjon av et cellulosebasert tilsetningsstoff til mat, som kan brukes i for eksempel fettredusert majones og dressinger. Det er veldig lærerikt å se hvor mange produkter som kan komme fra norsk gran!

Traineeprogrammet er toårig, men jeg har fast ansettelse i Borregaard. I siste del av traineeperioden skal jeg jobbe i en kommersiell avdeling. Jeg gleder meg til å få innblikk i forretningsområdene fra et litt annet ståsted.

 

Hvordan er din arbeidshverdag?

Som forsker går mye av hverdagen med til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av innovasjonsprosjekter. I tillegg jobbet jeg med testing av produktegenskaper på lab og oppfølging av kunders tilbakemeldinger. I fabrikken jobber jeg med forbedringsprosjekter og oppfølging av kvalitet, i tett samarbeid med operatørene. Å jobbe ute i fabrikken er spennende, og det gir en mer praktisk tilnærming til det mer teoretiske jeg har fra studiet.

 

Hva er det beste ved jobben din?

At jeg får jobbe med mye forskjellig! Det er en bratt læringskurve i starten av hver periode, og traineeopplegget er en unik mulighet til å bli kjent med flere av Borregaards forretningsområder fra forskjellige vinkler. Det er veldig spennende og utfordrende, en god start på arbeidslivet. I tillegg blir jeg kjent med mange dyktige og inspirerende mennesker!


På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Borregaard er verdens mest avanserte bioraffineri, og min bakgrunn fra NTNU gjorde meg godt rustet for å forstå prosessene og kjemien. Erfaringer og lærdom fra labarbeid i studietiden kom godt med i jobben som forsker, og spesielt masteroppgaven lærte jeg mye av. En viktig del av arbeidslivet er å kontinuerlig tilegne seg ny kunnskap, og jeg vil absolutt si at utdanningen på NTNU ga meg god trening i dette.

 

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg oppdaget stillingen på Finn.no, og Borregaard var en bedrift jeg hadde kjennskap til gjennom Kjemidagen. Stillingen hørtes veldig interessant ut, og etter to runder med intervjuer fikk jeg tilbud. Jeg har ikke angret et sekund på at jeg takket ja!

Varierende og spennende arbeidsoppgaver i olje- og gassektoren

Navn: Emilie Øritsland Houge
Studieprogram: Industriell kjemi og bioteknologi, spesialisering innenfor kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Apply Sørco

Jeg jobber som prosessingeniør i et leverandørselskap i olje- og gassektoren som heter Apply Sørco, i Stavanger. Mine arbeidsoppgaver er veldig varierte, og en typisk arbeidsdag for meg kan inkludere alt fra fagforeningsarbeid, tilbudsarbeid og innovasjonsprosjekter til typiske prosessarbeidsoppgaver, for eksempel utvikling av driftsdokumentasjon.

Varierende og spennende arbeidsoppgaver i olje- og gassektoren

Navn: Emilie Øritsland Houge
Studieprogram: Industriell kjemi og bioteknologi, spesialisering innenfor kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Apply Sørco

Jeg jobber som prosessingeniør i et leverandørselskap i olje- og gassektoren som heter Apply Sørco, i Stavanger. Mine arbeidsoppgaver er veldig varierte, og en typisk arbeidsdag for meg kan inkludere alt fra fagforeningsarbeid, tilbudsarbeid og innovasjonsprosjekter til typiske prosessarbeidsoppgaver, for eksempel utvikling av driftsdokumentasjon.

Bilde av Emilie som jobber somProsessingeniør hos oljeleverandørselskap som heter Apply Sørco

Hva jobber du med?

Arbeidsoppgavene mine her er varierende og spenner fra beregninger og oppdateringer knyttet til designprosjekter – til å utarbeide driftsdokumentasjon for operatører og teknikere.

Nå for tiden jobber jeg med å utvikle e-læring for operatører som skal ut og jobbe med helt nye plattformer. Dette er spennende for her får jeg være kreativ og jobbe teknisk på samme tid. Jeg jobber tett med kunden og med underleverandør for å sammen utvikle det beste produktet.

Hva er det beste ved jobben din?

Det aller beste må være at jeg hele tiden får jobbe med noe nytt og møte nye utfordringer. Ingen uker er like. Jeg vokser i jobben min, og får mer og mer ansvar. Dette spurte jeg om helt fra starten av, og har derfor fått være med å forme min egen utvikling. Vi har også et veldig godt samhold, noe som kommer ekstra godt med når det er motgang i oljebransjen og lite prosjekter å få. Kollegaene mine er virkelig fantastiske, vi har det veldig gøy sammen og jeg lærer så mye av dem.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg ble uteksaminert sommeren 2013 og fant stillingen utlyst på finn.no, og jeg ringte og snakket med en jeg kjente som jobbet der. Jeg fikk et veldig positivt inntrykk av selskapet, så jeg sendte inn en søknad. Deretter ble jeg innkalt til intervju og fikk jobben kort tid etter.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Prosjekter som går på design er veldig relevant for fagene vi hadde på kjemisk prosessteknologi. Ellers er egentlig det meste nytt, men det er det som gjør det gøy. Det aller viktigste jeg har tatt med meg fra utdannelsen min er å lære nye ting raskt. En utdanning fra NTNU er solid; du trenes i å tenke logisk, være strukturert og i å ta utfordringer på strak arm. Det har gjort at jeg stoler mer på min egen intuisjon og føler jeg har noe bra å komme med.

3. år

Emnekode Emnenavn SP
TMA4240 Statistikk 7,5
TKP4105 Separasjonsteknikk 7,5
TKP4106 Prosessmodellering 7,5
TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk 7,5
Emnekode Emnenavn SP    
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
TKP4165 Prosessutforming 7,5
TKP4175 Termodynamiske metoder 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5

4. år

Emnekode Emnenavn SP
TKP4170 Prosjektering av prosessanlegg 7,5
  Komplementært emne - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5
Emnekode Emnenavn SP
  Eksperter i team 7,5
  Ingeniøremne annen linje - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5

5. år

Emnekode Emnenavn SP
TKP4515/4525/4535/4555/4565 Fordypningsemne 7,5
TKP4580 Fordypningsprosjekt 15
  Komplementært emne - valgbart 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TKP4900 Masteroppgave 30

Fagområder innenfor kjemisk prosessteknologi

Instituttet har flere faggrupper, hvor du kan fordype deg innen ulike tema som:

  • Biokjemiteknikk, bioraffinering og biodrivstoff
  • Katalyse og energieffektiv produksjon
  • Polymerkjemi
  • Miljøteknologi, CO2-fangst og vannrensing
  • Prosessdesign og
    havbunnsprosessering

Her finner du info om hva vi forsker på ved instituttet.


Institutt for kjemisk prosessteknologi

Undervisning innenfor kjemisk prosessteknologi organiseres av Institutt for kjemisk prosessteknologi