Kjemisk prosessteknologi

Masterprogram (sivilingeniør), Trondheim

Kjemisk prosessteknologi

– Studieretning

 

Kjemisk prosessteknologi handler om å videreforedle råstoff til produkter som verden har behov for. Det vil si å ta kjemien fra laboratoriet til industriell produksjon. For å få til dette trenger vi et bredt spekter av kunnskap; fra molekylære prosesser og nanoteknologi, til bygging og drift av store prosessanlegg.

Dette fagområdet er sentralt for å skape løsninger for bærekraftig utvikling, innen miljøvennlig og energieffektiv ressursutnyttelse, nye prosesser basert på biologisk råstoff, resirkulering og minimering av utslipp, samt rensing av vann og gass.

Studier innen kjemisk prosessteknologi gir deg mange muligheter. Du kan blant annet velge:

  • å fordype deg i alt fra nanoteknologi og molekyler, til design av store prosessanlegg
  • å jobbe på lab eller drive med modellering, programmering og simulering - eller litt av begge deler

Og du kan velge å fordype deg innen ulike tema som:

  • Biokjemiteknikk, bioraffinering og biodrivstoff
  • Katalyse og energieffektiv produksjon
  • Kolloid og polymerkjemi
  • Miljøteknologi, CO2-fangst og vannrensing
  • Prosessdesign og havbunnsprosessering

 

Her finner du info om hva vi forsker på innen kjemisk prosessteknologi: www.ntnu.edu/chemeng/research

Instituttet har mange dyktige professorer og forelesere, som har god kontakt med studentene. De har også et nært samarbeid med forskningsinstitusjoner som Sintef og ulike industribedrifter, noe som gir muligheter for spennende masteroppgaver.

Mange av studentene tar et utvekslingsopphold hos universiteter i utlandet som vi samarbeider med.

Studenter utdannet fra Institutt for kjemisk prosessteknologi er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Tidligere studenter jobber blant annet i ingeniørselskaper, kjemiske industribedrifter, energi-selskaper, konsulentselskaper, forskningsinstitusjoner, offentlig forvaltning og innen utdanning. Det er også gode muligheter for å få jobb i utlandet.


Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om studiets oppbyggningen, se studieplan for Industriell kjemi og bioteknologi.

Informasjon til nye studenter

Fakta

For deg som vil vite mer om studieretningen kjemisk prosessteknologi

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

NTNU-forskere har laget ny testmetode for koronaviruset

Forskere ved NTNUs Institutt for klinisk og molekylær medisin og Institutt for kjemisk prosessteknologi har utviklet ny metode for testing av koronaviruset i samarbeid med St. Olavs Hospital.