Sivilingeniør/Masterprogram, Trondheim

Kjemisk prosessteknologi

– Studieretning

 

Vi forsker på nye metoder for rensing av CO2. f.eks. ved bruk av membraner. Foto.

Prosessindustrien er Norges klart viktigste industrigren, og med denne studieretningen lærer du å ta kjemien fra labskala til industriell produksjon. Dette krever et bredt spekter av kunnskaper fra molekylære prosesser på nanonivå til bygging og drift av store prosessanlegg.

Kandidater fra denne studieretningen finner du i nøkkelstillinger i de fleste store industribedriftene, som for eksempel Statoil, Norsk Hydro, Norske Skog, Elkem, ABB, Aker, Dynea, GE Healthcare, Borregaard, Jotun og Extrata. Spesielt mange finner du i godt betalte jobber i oljesektoren. Det er også svært gode muligheter i utlandet.

 


Varierende og spennende arbeidsoppgaver i olje- og gassektoren

Navn: Emilie Øritsland Houge
Studieprogram: Industriell kjemi og bioteknologi, spesialisering innenfor kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Apply Sørco

Jeg jobber som prosessingeniør i et leverandørselskap i olje- og gassektoren som heter Apply Sørco, i Stavanger. Mine arbeidsoppgaver er veldig varierte, og en typisk arbeidsdag for meg kan inkludere alt fra fagforeningsarbeid, tilbudsarbeid og innovasjonsprosjekter til typiske prosessarbeidsoppgaver, for eksempel utvikling av driftsdokumentasjon.

Varierende og spennende arbeidsoppgaver i olje- og gassektoren

Navn: Emilie Øritsland Houge
Studieprogram: Industriell kjemi og bioteknologi, spesialisering innenfor kjemisk prosessteknologi
Arbeidsgiver: Apply Sørco

Jeg jobber som prosessingeniør i et leverandørselskap i olje- og gassektoren som heter Apply Sørco, i Stavanger. Mine arbeidsoppgaver er veldig varierte, og en typisk arbeidsdag for meg kan inkludere alt fra fagforeningsarbeid, tilbudsarbeid og innovasjonsprosjekter til typiske prosessarbeidsoppgaver, for eksempel utvikling av driftsdokumentasjon.

Bilde av Emilie som jobber somProsessingeniør hos oljeleverandørselskap som heter Apply Sørco

Hva jobber du med?

Arbeidsoppgavene mine her er varierende og spenner fra beregninger og oppdateringer knyttet til designprosjekter – til å utarbeide driftsdokumentasjon for operatører og teknikere.

Nå for tiden jobber jeg med å utvikle e-læring for operatører som skal ut og jobbe med helt nye plattformer. Dette er spennende for her får jeg være kreativ og jobbe teknisk på samme tid. Jeg jobber tett med kunden og med underleverandør for å sammen utvikle det beste produktet.

Hva er det beste ved jobben din?

Det aller beste må være at jeg hele tiden får jobbe med noe nytt og møte nye utfordringer. Ingen uker er like. Jeg vokser i jobben min, og får mer og mer ansvar. Dette spurte jeg om helt fra starten av, og har derfor fått være med å forme min egen utvikling. Vi har også et veldig godt samhold, noe som kommer ekstra godt med når det er motgang i oljebransjen og lite prosjekter å få. Kollegaene mine er virkelig fantastiske, vi har det veldig gøy sammen og jeg lærer så mye av dem.

Hvordan fikk du jobben etter studiene?

Jeg ble uteksaminert sommeren 2013 og fant stillingen utlyst på finn.no, og jeg ringte og snakket med en jeg kjente som jobbet der. Jeg fikk et veldig positivt inntrykk av selskapet, så jeg sendte inn en søknad. Deretter ble jeg innkalt til intervju og fikk jobben kort tid etter.

På hvilken måte er dine studier relevant for jobben din?

Prosjekter som går på design er veldig relevant for fagene vi hadde på kjemisk prosessteknologi. Ellers er egentlig det meste nytt, men det er det som gjør det gøy. Det aller viktigste jeg har tatt med meg fra utdannelsen min er å lære nye ting raskt. En utdanning fra NTNU er solid; du trenes i å tenke logisk, være strukturert og i å ta utfordringer på strak arm. Det har gjort at jeg stoler mer på min egen intuisjon og føler jeg har noe bra å komme med.

3. år

Emnekode Emnenavn SP
TMA4240 Statistikk 7,5
TKP4105 Separasjonsteknikk 7,5
TKP4106 Prosessmodellering 7,5
TKP4110 Kjemisk reaksjonsteknikk 7,5
Emnekode Emnenavn SP    
TIØ4258 Teknologiledelse 7,5
TKP4165 Prosessutforming 7,5
TKP4175 Termodynamiske metoder 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5

4. år

Emnekode Emnenavn SP
TKP4170 Prosjektering av prosessanlegg 7,5
  Komplementært emne - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5
Emnekode Emnenavn SP
  Eksperter i team 7,5
  Ingeniøremne annen linje - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5
  Studieretningsemne - valgbart 7,5

5. år

Emnekode Emnenavn SP
TKP4515/4525/4535/4555/4565 Fordypningsemne 7,5
TKP4580 Fordypningsprosjekt 15
  Komplementært emne - valgbart 7,5
Emnekode Emnenavn SP
TKP4900 Masteroppgave 30

Fagområder innenfor kjemisk prosessteknologi

 

Kjemisk prosessteknologi er et stort fagområde og mot slutten av studiet gir det ytterligere muligheter til spesialisering innenfor:

 

Katalyse (info på engelsk)
Virksomheten er rettet mot katalytiske prosesser i kjemisk og petrokjemisk industri, ved oljeraffinering og i forbindelse med energi og miljøteknologi. Vi legger spesielt vekt på heterogene katalysatorer. Et styrkeområde ved NTNU og SINTEF.

 

Kolloid- og polymerkjemi (info på engelsk)
Kolloid- og polymerkjemi-gruppen har et omfattende samarbeide med norsk og internasjonal prosessindustri på områder som berører olje og gass, treforedling/papirkjemi, polymer-(plast) kjemi, miljøvennlige spesialkjemikalier og nanokjemi. Gruppen har et sterkt eksperimentelt preg, og driver Ugelstadlaboratoriet med en omfattende, moderne instrumentpark. Gruppen har et godt samarbeide med SINTEF, IFE, PFI, Statoils forskningssenter samt universiteter i Norden, Europa og USA.

 

Miljø- og reaktorteknologi (info på engelsk)
Miljø - og reaktorteknologi bygger på fysikalske og kjemiske egenskaper til enkeltkomponenter og blandinger, reaksjonskinetikk, katalyse, termodynamikk, fluidmekanikk og masse- og varmeoverføring. Innsikt i de kreftene som virker mellom molekyler og de konsekvensene disse har for de grunnleggende prosessene i "nanoskala" blir stadig viktigere. Dette blir blant annet brukt til utvikling av materialer til membraner og nye absorbenter med spesielle egenskaper for gass-separasjoner, til studier av osmoseprosesser for "saltkraft" og framstilling av nanopartikulære materialer ved fellingsreaksjoner.

Den kjemiske reaktoren er en sentral enhet i de fleste industrielle prosesser. Beregninger som forteller hvilke kjemiske omvandlinger som skjer i reaktoren og hvilke produkter som kommer fra et gitt råstoff ved gitte reaksjonsbetingelser legger grunnlaget for mye av det som skjer videre i industrielle prosesser og er i stor grad bestemmende for økonomi, sikkerhet, miljøpåvirkning, osv. Instituttets forskning på dette området omfatter bred eksperimentell aktivitet, fundamentale teoretiske studier/beregninger og prosess-simulering.

 

Prosess-systemteknikk (info på engelsk)
Prosess-systemteknikk arbeider med å optimalisere ressurs- og energibruken i nært samarbeid med norsk industri. Forskningen er rettet mot avansert regulering, simulering og design av kjemiske prosesser, spesielt for å forbedre prosesser for foredling av olje og gass. Vi er et styrkeområde ved NTNU og SINTEF i nært samarbeid med Institutt for teknisk kybernetikk.

 

Bioenergi og fiberteknologi (info på engelsk)
Treforedlingsindustrien er i dag blitt meget avansert og har et kontinuerlig behov for nye teknologer/sivilingeniører. Forskningen foregår i nært samarbeid med Papirindustriens forskningsinstitutt (PFI) og er rettet mot å forstå de kompliserte delprosessene som inngår når vi skal lage papir.


Institutt for kjemisk prosessteknologi

Undervisning innenfor kjemisk prosessteknologi organiseres av Institutt for kjemisk prosessteknologi