Drama og teater

Drama og teater

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

studyprogramme-autofacts-portlet

  • BachelorFulltid, 3 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser 30
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist 15. april
BDRAMA, Sat Jul 13 08:19:38 MEST 2024 | B3

All verden er en scene – studer drama og teater 

Er du kreativ og interessert i hvordan man skaper en bærekraftig forestilling både på og bak en scene? Lurer du på hvordan teatret har utviklet seg gjennom tiden og i dag brukes i skolen, fengsler, museer og i helse- og sosialt arbeid? Studiet er midt i blinken for deg som vil utforske drama og teaters relevans i dag!

En bachelor i drama og teater gir et bredt grunnlag for forståelse av både scenekunst, kunstpedagogikk og samfunnsforhold. Gjennom praktisk-teoretisk arbeid øver du opp både analytiske og kreative ferdigheter og samarbeidsevner.

Du kan bli en del av et unikt og innovativt læringsmiljø i tett kontakt med scenekunstfeltet.

Studiestart 2024

Se informasjon om studiestart i Trondheim

Du får innsikt i hvordan scenekunstfeltet har utviklet seg historisk og har dannet grunnlag for kunstneriske og pedagogiske praksiser i samtiden. Vi legger vekt på nyere dramaturgiske og interaktive former for drama og teater, dramapedagogikk og bærekraftig scenekunstproduksjon.

Du lærer om drama- og teaterfagets plass i samfunnet, samt å å tolke og bruke scenekunstens virkemidler individuelt og i samarbeid med andre. Vår praktiske og teoretiske undervisning vil utfordre deg til kritisk refleksjon og kunstnerisk utfoldelse.

Undervisningsformen kombinerer forelesninger og seminarer i klasserom, med praktiske øvinger, gruppearbeid og workshops. Du vil være med på produksjon av forestillinger som vises for ulike publikumsgrupper og vil dermed opparbeide ferdigheter innen prosjektutvikling.

Teaterbesøk er en del av studiet.

Les mer om hva du lærer

Å vite hvordan man samhandler og kommuniserer med andre, skaper og formidler et budskap, eller planlegger og gjennomfører et sammensatt prosjekt, er like essensiell kunnskap på et teater, som når man jobber i en frivillig organisasjon eller med prosjektledelse. En utdanning i drama og teater kan dermed være en inngangsport til mange ulike arenaer.

Les mer om jobbmulighetene

Drama og teater har et aktivt og sammensveiset miljø med stor studentaktivitet. Undervisningsopplegget er intensivt, og oppmøte er obligatorisk i de fleste fag. Instituttet huser egne undervisnings- og øvingslokaler. Vi har gode og romslige fasiliteter som gjør det mulig for studentene å arbeide med ulike deler av produksjonsprosessen.

Våre produksjons- og visningslokaler er Black Box og Studio. Disse har tilhørende garderobe. Vi har et verksted, kostymelager og redigeringsrom koblet til salene. I tillegg har vi scenografisk- og teknisk lager, samt et verksted for materialer som tre og metall.

Linjeforeningen er aktiv, og arrangerer faglige og sosiale sammenkomster og studieturer. De har også ansvar for mottak og fadderuke for nye studenter.

Mange studenter deltar i aktivt i byens teaterliv som publikumsverter og frivillige, og får verdifull arbeidserfaring gjennom det.

Les mer om studiemiljøet

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Fordypningen i drama og teater består av syv obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et fag 2 på 60 sp, og en valgfri del.

Du har mulighet til å reise på utveksling i dette studieprogrammet. Vi anbefaler å reise 2. og/eller 3. semester. Fagmiljøet har en utvekslingsavtale med Universitetet i Aarhus, men kan også godkjenne utveksling med andre universitet.

Les mer om studiets oppbygning

Du søker om opptak via Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Opptakskravet til bachelor drama og teater er generell studiekompetanse.

Les mer om opptak og opptakskrav

Du må gjerne ta kontakt med våre studieveiledere på:

Kontakt og veiledning