Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Drama og teater

Velkommen til studiestart 2019

Mandag 12. august: Immatrikulering

Immatrikulering for nye studenter ved NTNU Trondheim holdes

Mandag 12 august, kl. 09.30 på NTNU campus Gløshaugen, på den store plena bak Hovedbygningen. 

Immatrikuleringen er en åpningsseremoni for alle nye NTNU studenter. Det vil bli taler, underholdning og informasjon. I tillegg til å markere åpningen av et nytt studieår, er den også startskuddet for din nye hverdag som student og ditt potensielt første møte med fremtidige medstudenter. 

Her finner du program for dagen og ofte stilte spørsmål 

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor dere får tildelt faddergrupper. Les mer om fadderuka og hvem som arrangerer fadderuke for ditt studie i punktet nedenfor. 

 

Tirsdag 13. august: Vrimledag

Kl. 10.00–15.00: Vrimledag på Dragvoll:

Få tips fra erfarne studenter, delta i rebusløp, møt studentorganisasjoner og studieveiledere.

Gratis lunsj.

Vrimledagen 2019 

 

Torsdag 15. august: Obligatorisk orienteringsmøte

Studieprogrammet i drama og teater har obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet. Studenter som ikke melder fravær på forhånd vil miste studieplassen sin. 

Tid og sted: Registrering og oppmøte kl. 11.00, orientering fra kl 11.15 i Black Box (Rom 8394), Bygg 8, nivå 3, NTNU Dragvoll.

Dersom du har mottatt politiattesten din på papir i posten, ta den gjerne med til dette møtet. 

Gi beskjed dersom du på forhånd vet at du ikke kan delta på orienteringsmøtet. Ta kontakt med oss ved Institutt for kunst- og medievitenskap enten på telefon eller epost. Kontaktinformasjon finner du her. 

 

Nyttig å vite

Politiattest

Dette studiet krever politiattest. Du kan levere politiattesten i resepsjonen til Institutt for kunst- og medievitenskap, eller du kan sende den pr post til: Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU, 7491 Trondheim. Den kan også leveres på orienteringsmøtet. 

Studiestart og registrering:

Tips til hva du bør ordne de første dagene.

Buss til og fra NTNU

Billettpriser, korttyper og rutetider

Kart over NTNU

Last ned vår kart-app MazeMap | For Android (Google Play) | For iPhone (iTunes)

Studiets tilhørighet

Drama og teater hører til Institutt for kunst- og medievitenskap, på NTNU campus Dragvoll.

Her finner du kontaktinformasjon til instituttet ditt. 

 

Fadderuka

Bli med på Fadderuka – det vil gi deg en enklere hverdag de første ukene i Trondheim. Alle nye studenter kan delta, og du blir kjent med dine medstudenter allerede første dag på NTNU. 

Fadderuka for nye drama- og teaterstudenter arrangeres av Teaterlosjen, linjeforeningen for drama og teater. Fadderuken og alt annet opplegg i regi av Teaterlosjen er selvsagt helt frivillig å delta på.

Etter immatrikuleringen settes det opp gratis busser til Idrettsbygget på Dragvoll hvor du får tildelt fadder og faddergruppe. Dersom du ikke har mulighet til å møte på immatrikuleringsdagen, kan du også ta kontakt med linjeforeningen direkte. 

Facebook-gruppen for nye studenter på drama og teater høsten 2019 finner du her. Meld deg gjerne inn så snart du har fått opptak til studiet. 

Dersom du ikke har facebook, eller har spørsmål kan du kontakte dem på e-post: faddersjef@losj.no (Astrid Grønnli, Faddersjef)

Ved akutte henvendelser kan man ringe eller sende sms: 95231913 (Simon Engeset Løfoll, Linjeforeningsleder). 

Timeplan og pensum

Din personlige timeplan blir tilgjengelig på din side på internkommunikasjonsplattformen vår Innsida etter at du har meldt deg opp i de emnene du skal ha. Timeplan for hvert emne ligger også i emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne som du blant annet kan finne under «studiets oppbygning».

Pensum legges ut fortløpende på denne siden. Om du ikke finner ditt fag, så vil det være klart til studiestart.

Om bachelorstudiet i drama og teater

Hvordan har scenekunsten utviklet seg gjennom tiden? Hva kjennetegner drama og teater i ulike deler av verden? Hvordan skaper man en forestilling både på og bak en scene? Hvordan gjør vi drama og teater relevant i dag?

Vi tilbyr et unikt 3-årig studieprogram for deg som ønsker en praktisk-teoretisk tilnærming til drama og teater.


Opptakskrav og søknad

Opptakskravet til bachelor drama og teater er generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året. Du søker om opptak via Samordna opptak.

Se mer om poenggrenser, opptakskrav og søknad på studieprogrammets opptaksside.


Jobbmuligheter

Bachelorprogram drama og teater tar sikte på å gi et grunnlag for arbeid som drama- og teaterpedagog, i organisasjoner og institusjoner hvor en arbeider med spill og formidling av spill til barn, ungdom og det frivillige kulturliv, innenfor kulturadministrasjon og innenfor ulike medier.


Videre studier

Bachelorgraden i drama og teater gir grunnlag for å søke på flere masterprogram.


Studiets oppbygning

Bachelorprogrammet er treårig og består av 180 studiepoeng (sp). Fordypningen i drama og teater bestårav syv obligatoriske emner på til sammen 97,5 sp. I tillegg kommer obligatoriske fellesemner, et fag 2 på 60 sp, og en valgfri del.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: kontakt@ikm.ntnu.no
eller telefon: (+47) 73 59 18 20

Du kan også besøke oss på NTNU Dragvoll: Bygg 8, nivå 3


Studiemiljø

Drama og teater har et aktivt og sammensveiset miljø med stor studentaktivitet. Undervisningsopplegget er intensivt og oppmøte er obligatorisk i de fleste fag. 


Utenlandsopphold 

Du har mulighet til å reise på utveksling i dette studieprogrammet. Vi anbefaler å reise 2 og/eller 3 semester.


Læringsutbytte

Læringsutbyttet er delt inn i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og sier hva du skal ha oppnådd når du har fullført studieprogrammet. 


Wed, 23 Jan 2019 11:11:31 +0100
Fakta

Gradsnavn: Bachelor i drama og teater
Studieprogramkode: BDRAMA
Studiepoeng: 180

Søknadsfrist: 15. april

Studiekode: 194 439 (Samordna opptak)

Sted: Trondheim, Dragvoll

Institutt for kunst- og medievitenskap
Det humanistiske fakultet