Hva kan jeg bli bilde mttekgeo

Person som fotograferer inne i en grotte

<h1 class="display-custom pb-4">Hva kan jeg bli?</h1>

Tekniske geofag - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva kan jeg bli?

Studieprogrammet har ikke opptak. 

Ønsker du å studere tekniske geofag? Se sivilingeniørstudiet i ingeniørgeologi og/eller sivilingeniørstudiet i georessurser og geoteknologi.

Nøkkeltall for tekniske geofag fra Kandidatundersøkelsen
 

95 %

Andel som er i jobb

84 %

Relevant stilling

95 %

Opplever utdanningen som etterspurt

Jobbmuligheter mttekgeo

Som sivilingeniør med kompetanse innen tekniske geofag vil du være ettertraktet i arbeidsmarkedet. Det vil i framtiden fortsatt være stort behov for ingeniørgeologer og det er underskudd på kandidater til ledige stillinger innenfor mineralproduksjon. Karrieremulighetene for kommende sivilingeniører i tekniske geofag er derfor gode.

Du vil kunne velge blant mange spennende jobber innenfor studieretningen du velger.

Hva kan jeg bli? mttekgeo

Norge leder an i å ha en etisk og miljøvennlig utvinning og videreforedling av mineralressurser. Det er stort potensiale for utvikling nasjonalt og globalt, og det er fortsatt mange utfordringer som må løses.

Du kan blant annet jobbe med:

 • Bærekraftig utvinning av mineralressurser
 • Mineralressursforvaltning
 • Leting etter- og kartlegging av mineralressurser
 • Prosessering av mineralressurser
 • Planlegging og sikring av dagbrudd og underjordsgruver
 • Gruvegeologi
 • Mineralforekomstgeologi
 • Mineralkarakterisering
 • Produkt- og prosessutvikling (innovasjon)
 • Miljøledelse og miljøovervåkning

En ingeniørgeolog er normalt med i alle fasene av et prosjekt - fra planlegging til oppfølging, for eksempel kartlegging av tunneltraseer for vei og jernbane, numerisk modellering av bergets kvalitet, oppfølging av sikkerhetsarbeid underveis i prosjekter og avsluttende sikringsarbeid.

Du samarbeider ofte med ingeniører fra andre fagområder og du kan bli involvert i internasjonale prosjekter. 

Du kan blant annet jobbe med:

 • Miljøkartlegging
 • Kartlegge og vurdere faren for skred og ras 
 • Håndtering av grunnvann
 • Utnyttelse av grunnvarme
 • Tunneler for vannkraft, vei og jernbane
 • Lagerhaller i berg
 • Publikumhaller i berg (tilfluktsrom og sportsarenaer)
 • Numerisk modellering av bergets mekaniske egenskaper
 • Numerisk modellering av grunnvannsbevegelse og forurensingstransport

Bedriftskomité Berg

Bedriftskomite Berg

Bedriftskomite Berg er bedriftskomiteen til linjeforeningen Bergstuderendes Forening. Vi arrangerer bedriftspresentasjoner og karriererelaterte arrangementer for studenter ved geologi, tekniske geofag og petroleumsfag.

Teknologiporten - krysspublisert


Teknologiporten

Teknologiporten er bedriftskontakten for teknologistudenter ved NTNU.

Teknologiporten arrangerer bedriftspresentasjoner i tillegg til karrieredager, temakvelder, caseløsninger med mer.  Målet med Teknologiporten er å skape interesse og muligheter i næringslivet for teknologistudenter ved NTNU.

Krysspublisert - Hva med en akademisk karriere?

Hva med en akademisk karriere?

Les mer om vår doktorgradsutdanning

Karrieretjenesten og NTNU Bridge (krysspublisert)

Karrieretjenester – hva kan du, hva vil du, hva nå?

NTNU Karriere tilbyr webinarer, kurs, workshops og nettressurser. Bli mer bevisst din kompetanse og hvordan den kan brukes i arbeidslivet. Få større trygghet i utdannings- og karrierevalg, og forbedre dine jobbsøkerferdigheter.


Utdannelse og jobbmuligheter

9000 studenter som ble uteksaminert mellom 2019-2021 har fortalt hvordan det har gått med dem etter studiene på NTNU. Les om NTNUs kandidatundersøkelse.


Praksisplasser og jobber

NTNUs studenter er svært attraktive for arbeidslivet. Det lønner seg å komme i kontakt med arbeidslivet før studiene er ferdig. NTNU Bridge kobler NTNU-studentene og arbeidslivet i samarbeid om tema til oppgaver, praksisplasser og jobber.


Bruk NTNU Alumni-nettverket

NTNU Alumni vil være nyttig for deg som student og videre gjennom hele din karriere. Du kan dra nytte av tidligere studenters erfaringer og få innblikk i arbeidslivet nasjonalt og internasjonalt.