Hva lærer jeg

Tekniske geofag - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Hva lærer du?

Student fra tekniske geofag er på feltarbeid i Finnmark.
Student fra tekniske geofag er på feltarbeid i Finnmark. Foto: Jon Are Nilsen/NTNU
Studieprogrammet har ikke opptak. 

Ønsker du å studere tekniske geofag? Se sivilingeniørstudiet i ingeniørgeologi og/eller sivilingeniørstudiet i georessurser og geoteknologi.

Tekniske geofag kombinerer ingeniørfag med geofag for å løse geologirelaterte problemstillinger. Du lærer om geologi, mineralogi, geofysikk, matematikk, datateknologi, kjemi, mineralproduksjon, mineralressursforvaltning, grunnvann, løsmasser, skred, bergmekanikk og stabilitet av tunneler, bergrom og fjellskråninger.

Du kan velge mellom studieretningene:

  • Mineralproduksjon og teknisk ressursgeologi
  • Ingeniør- og miljøgeologi

Du får bruke digitale verktøy som brukes i arbeidslivet

Gjennom studiet får du lære digitale verktøy som brukes i arbeidslivet til å for eksempel kartlegge undergrunnen, generere 3D-modeller av installasjoner i undergrunnen og gjennomføre målinger, analyser og tolkninger for å forstå prosess, berggrunnen og løsmasser på land og under havbunnen.

De digitale verktøyene du lærer å bruke er ulike programmeringsspråk (bl.a. Python), ulike CAD-verktøy (bl.a. MicroStation) og verktøy for analyse og kartframstilling (bl.a. ArcGIS).

Bli med å forme framtidens bærekraftige samfunn

Det er et økende behov for geologiske ressurser til blant annet produksjon av høyteknologiske produkter, elektronikk og fornybar energi. På tekniske geofag lærer du å utvinne og prosessere de råstoffene hele samfunnet er av avhengig av for å få til det grønne skiftet.

Som sivilingeniør i tekniske geofag kan du være med å sette standarden for etisk, rettferdig og mer miljøvennlig utvinning av geologiske ressurser nasjonalt og globalt.

Begrensede arealer gjør at det er økende behov for å bygge i undergrunnen, spesielt i byer. Grunnvann kan være en ressurs til drikkevann, oppvarming og kjøling, men kan også gi store utfordringer i byggeprosjekt.

For deg som vil være med å bygge sikre undergrunnsanlegg og -tunneler eller å forhindre skredulykker, gir en utdanning i tekniske geofag deg denne muligheten.

FNs bærekraftsmål

Visste du at mineralproduksjon er en forutsetning for det grønne skiftet? På Tekniske geofag får du lære om hvordan vi kan utvinne mineralressurser på en bærekraftig måte.

Ikon - FNs bærekraftmål - rent vann og gode sanitærforhold.

Ikon - FNs bærekraftmål - ren energi til alle.

Ikon - FNs bærekraftmål - Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Ikon - FNs bærekraftmål - innovasjon og infrastruktur.

Ikon - FNs bærekraftmål - Ansvarlig forbruk og produksjon.