Tekniske geofag

Tekniske geofag

Tekniske geofag - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

studyprogramme-autofacts-portlet

  • MasterFulltid, 5 år
  • Studiested Trondheim
  • Opptakskrav Se opptak
  • Studieplasser Se opptak
  • SpråkNorsk
  • Søknadsfrist
MTTEKGEO, Fri Dec 08 03:57:02 CET 2023 | M5
Studieprogrammet har ikke opptak.

Ønsker du å studere tekniske geofag? Se sivilingeniørstudiet i ingeniørgeologi og/eller sivilingeniørstudiet i georessurser og geoteknologi.

Tekniske geofag består av geologi, ingeniørfag og datateknologi. Du lærer blant annet å forutsi og forhindre skred og ras, å bygge sikre tunneler og fjellanlegg, og forvaltning og utvinning av mineralressurser. Hvordan skade på miljøet og forurensing kan unngås er et viktig fokus i studiet. 

Tekniske geofag ved NTNU er en unik utdanning i Norge hvor ingen andre tilbyr en tilsvarende faglig bredde og dybde.

Les mer om hva du lærer

Det økende behovet for kunnskap innen tekniske geofag gjør at behovet for sivilingeniører innen tekniske geofag også øker. Hvilken jobb du kan få kommer an på hvilken studieretning du går.

Les mer om jobbmulighetene

Studiehverdagen består av forelesninger, innleveringer, laboratoriearbeid og ekskursjoner. Du jobber mye sammen med dine medstudenter. Linjeforeningen for tekniske geofag er Bergstudentenes forening.

Les mer om studiemiljøet

Sivilingeniørutdanningen i tekniske geofag er et 5-årig masterprogram. Etter de første to årene, som er felles for alle, velger du mellom to ulike studieretninger. De to siste årene av studiet spesialiserer du deg videre.

Vi anbefaler at du drar ett eller to semester på utveksling i løpet av studiet. 

Les mer om studiets oppbygning

Studieprogrammet har ikke opptak.

Ønsker du å studere tekniske geofag? Se sivilingeniørstudiet i ingeniørgeologi og/eller sivilingeniørstudiet i georessurser og geoteknologi.

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt og veiledning