Studiemiljø bilde mttekgeo

Fem studenter sitter rundt bord i kantina. Bilde: Pia Kristin Østeraas/NTNU

<h1 class="display-custom pb-4">Studiemiljø</h1>

Tekniske geofag - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Studiemiljø

Studieprogrammet har ikke opptak. 

Ønsker du å studere tekniske geofag? Se sivilingeniørstudiet i ingeniørgeologi og/eller sivilingeniørstudiet i georessurser og geoteknologi.

Som student ved tekniske geofag vil du være en del av en klasse på omtrent 30 studenter. Du blir godt kjent med dine medstudenter og studenter fra andre studieprogram som tilhører linjeforeningen Bergstuderendes Forening.

 

Studentmentor

Studentmentor

Som ny student på tekniske geofag vil du få en studentmentor ved første semester på studiet. Dette er en student fra samme studieprogram som vil dele av sine erfaringer, og være behjelpelig med det du måtte lure på. Studentmentoren vil arrangere sosiale samlinger og gi praktisk informasjon i en mindre gruppe som du automatisk er medlem av.

studiemiljø

Undervisning

Studiehverdagen som student på tekniske geofag består av forelesninger, laboratorieundervisning, gruppearbeid, feltundervisning og ekskursjoner. I noen emner har du undervisning sammen med andre sivilingeniørprogram på NTNU mens i andre emner har du undervisning kun med klassen din.

De to første årene har du de fleste forelesningene på Campus Gløshaugen. Fra tredje studieår holder du til på Petroleumsteknisk senter (PTS) ved Lerkendal. Det er gåavstand fra Campus Gløshaugen til PTS.

Det er gode muligheter for å få leseplass på PTS. Studenter i 4. og 5. studieår tilbys egne arbeidsplasser.

Ekskursjoner

I løpet av studiet får du dra på flere ekskursjoner rundt om i Norge og eventuelt i utlandet. Du får blant annet besøke industribedrifter, tunnel- og anleggsprosjekter og naturområder som krever spesielle tiltak med tanke på miljø.

I 4. studieår får klassen mulighet til å arrangere en hovedekskursjon til bedrifter og anlegg i utlandet.

Studenter på ekskursjon og student i laboratoriet. Foto: Geir Mogen/NTNU

Studentforening tekniske geofag

Studentforening

Ikon Bergstuderendes Forening

Bergstuderendes forening (BSF) er linjeforeningen til Tekniske geofag, Petroleumsfag, Geologi og Materialteknologi. Den skaper samhold, liv og røre blant studentene. Linjeforeningen bygger også nettverk mellom studenter og næringslivet.

Det blir arrangert blant annet fadderuke, immatrikuleringsfest, bedriftspresentasjoner og andre sosiale arrangement. Linjeforeningen har flere underkomitéer som du kan bli medlem i, for eksempel kor, idrettslag eller korps.

Linjeforeningen har en egen hytte på Røros. Hver høst blir det arrangert hyttetur for førsteårsstudentene.

Få et innblikk i BSF på Instagram: bergstud eller på nettsiden til linjeforeningen.

Student i Trondheim

Student i Trondheim

Krysspublisert:ID: 1285068992

Strindens Prominadeorkester på Immatrikuleringen. Foto.
Strindens Promenade Orchester på Immatrikuleringen Foto: Kai T Dragland/ NTNU

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 210 000 innbyggere og over 37 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.
​​​​​​
 Finn en studentaktivitet

SoMe

 

FÅ INFORMASJON OG STILL SPØRSMÅL OM STUDENTLIVET PÅ NTNU

​ Snapchat​ TikTok    Instagram  YouTube​