<h1 class="display-custom pb-4">Kontakt</h1>

Tekniske geofag - masterstudium (sivilingeniør) (5-årig)

Kontakt

Studieprogrammet har ikke opptak. 

Ønsker du å studere tekniske geofag? Se sivilingeniørstudiet i ingeniørgeologi og/eller sivilingeniørstudiet i georessurser og geoteknologi.

Kontakt (krysspublisert)

Studieveilederne våre kan hjelpe deg med:

  • Utdanningsplan
  • Studieprogresjon
  • Utenlandsopphold
  • Permisjon
  • Retningsvalg
  • Utfordringer i studiehverdagen

Kontakt våre studieveiledere:   studier@iv.ntnu.no |    73 59 37 00

Er du allerede tatt opp som student ved NTNU? Da ønsker vi at du tar kontakt med oss via selvhjelpsportalen NTNU Hjelp, i stedet for å sende e-post direkte til en studieveileder. Kanskje du også finner svaret på spørsmålet ditt der?

Se studieveiledningstilbudet ved Fakultet for ingeniørvitenskap.