Ingeniørstigen

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Ingeniørstigen

Presentasjon av ELSYS prosjekt Foto: Erik Wessel-Berg Alle designere er kreative. En designer som både er kreativ og som kan sette tall på hvor godt et design er, kalles en sivilingeniør.

Gjennom de fire første semestrene får du fire sammenhengende fag der du får trening i både kreativitet og det å bruke matematikk for å få til best mulig design. Disse fagene utgjør til sammen ingeniørstigen.

I første semester får du i faget Elektronisk systemdesign, grunnkurs oppøvd kreativiteten gjennom en rekke små og større prosjekter der du setter sammen elektroniske systemer under veiledning.

I de to neste semestrene er målet å bruke avansert matematikk til å kunne beskrive og kontrollere oppførselen til elektroniske systemer. Dette skjer i fagene Elektronisk systemdesign og -analyse I og II. Her er det få tradisjonelle forelesninger. Stoffet er ganske teoretisk, men læringen foregår i stor grad gjennom gjennom konkret arbeid i grupper.

Ingeniørstigen avsluttes våren 2. årskurs med et større prosjektarbeid der kreativt design understøttes med det solide grunnlaget du har lagt i de tre første semestrene.

Tilbake

14 okt 2019