Elektronisk systemdesign og innovasjon

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronisk systemdesign og innovasjon

– Innovasjonsprosjektet

Innovasjonsprosjektet

Som del av innovasjonsprosjektet ved elsys får hvert kull tildelt en samarbeidspartner utenfor NTNU. Gjennom prosjektet skal studentene designe og realisere et system for å løse en reell problemstilling for partneren. Hensikten bak dette er å gi studentene muligheten til å anvende teoretisk kunnskap til å løse praktiske utfordringer, i tillegg til å gi tidlig erfaring med prosjektarbeid. I løpet av første semester skal en prototype utvikles, mens det ferdige produktet skal lages i fjerde semester.


Innovasjonsprosjekt 2019 - Norges Curlingforbund

Foto fra presentasjon av prosjekt etter første semester2019 - Norges Curlingforbund

Høsten 2019 fikk studentene i samarbeid med Norges Curlingforbund i oppgave å lage noe nytt og nyttig for en curlingspiller ved hjelp av elektroniske system.

Curling er en idrett med mye potensiale for datainnsamling. Det er en sport med mye fokus på detaljer og statistikk, spesielt til trening. Det kan være nyttig å måle hvordan en stein beveger seg i frasparket, hvordan steinenes individuelle egenskaper er eller å finne en tilpasset måte å analysere isoverflaten. I tillegg kan automatisk posisjonsovervåking, poengberegning og tidtaking gjøre curlingarrangement lettere tilgjengelig for publikum og enklere å gjennomføre.


Innovasjonsprosjekt 2018 - Trønderenergi

Foto av Fugo fugletitter2018 - TrønderEnergi

Denne gang handler innovasjonsprosjektet om hvordan man elektronisk kan overvåke i hvilken grad kraftutbygging påvirker miljøet.  Det er spesielt fokus på vindmøller og fugler.

Samarbeidspartneren TrønderEnergi bruker i dag manuell fugletelling ved hjelp av ornitologer ved NINA for å overvåke fuglelivet, en metode som er lite effektiv og svært ressurskrevende.

Kan man designe et elektronisk system som kan registrere noe av effekten av vindmøllene på fuglene på en mindre krevende måte?

Noen av prosjektene

Gruppene har på Elsys-bloggen skrevet om sine erfaringer det første semesteret. En av disse er:


Innovasjonsprosjekt 2017 - Trondheim Kommune

Fotografi av sensor for måling av vannkvalitet2017 – Trondheim kommune

Kommunen ga studentene oppdrag om å utvikle et sensornett for overvåking av vannkvalitet i Trondheim.

Dette sensornettverket skal jevnlig sende inn måledata gjennom et IoT*-nettverk, som studentene får tilgang til gjennom et samarbeid med Telenor og Trådløse Trondheim.

Prototyper ble utviklet høsten 2017 og videreutviklet våren 2019. Da ble Vikelva i Trondheim brukt som testarena og studentene lagde måleutstyr som ble plassert i elva og kunne måle temperatur, renhet, ledningsevne og pH, samt overføre informasjonen trådløst slik at det kunne bli mulig å holde oversikt over hele elva kontinuerlig.

* IoT står for "Internet of Things", eller på norsk "Tingenes internett"

 

innovasjonsprosjekt 2016 - Adresseavisen

Bygging av robot - bilde2016 - Adresseavisen

Adresseavisen i Trondheim ga studentene relativt fritt spillerom til å identifisere og vurdere deres behov. Dette resulterte i svært stor variasjon i prototyper og endelige produkt.

Studentene har utviklet en rekke systemer, som sanntidsovervåkning av støy i kontormiljø, et utendørs Escape Room og automatisert innsending av fødselsannonser fra St. Olavs. En gruppe lagde en bærbar enhet for innsamling av kommentarer fra forbipasserende, kalt Speaker’s Box.

 

Innovasjonsprosjekt 2015 - Vitensenteret i Trondheim

"Pavlovs hund" - foto2015 – Vitensenteret i Trondheim

Studentene fikk i oppdrag om å lage ulike utstillinger om nevrovitenskap for Vitensenteret. Her var det modeller av hvordan øret oppfatter lyd og simulering av betinget læring ved Pavlovs hund.

Én av gruppene utviklet et hjernebyggesett for å simulere nevroner, som har resultert i et videreutviklingsprosjekt sammen med Institutt for lærerutdanning.

 

Innovasjonsprosjektet 2014 - Kystlaget Trondhjem

Fotografi av gammel båt2014 – Kystlaget Trondhjem

Oppgaven gikk ut på å lage en båtvakt for eldre, verneverdige seilbåter i Trondheim, som registrerer krenging, frost, lekkasje og andre uønskede tilstander. Ved feil ble båteieren gitt beskjed via SMS.

Systemene var basert på Arduinoplattformen, med GSM-modul og diverse sensorer.

 

Innovasjonsprosjektet - kontaktinfo

Spørsmål angående innovasjonsprosjektene?

Dersom du har noen spørsmål angående innovasjonsprosjektene, kan du kontakte: