Elektronisk systemdesign og innovasjon

MASTERPROGRAM (SIVILINGENIØR), 5-ÅRIG, TRONDHEIM

Elektronisk systemdesign og innovasjon

– Studiets oppbygging

Første til tredje studieår

Elektronisk systemdesign handler om å sette teoretisk kompetanse ut i praksis. Dette læres best gjennom samarbeid og praktisk arbeid. Derfor får du allerede i første semester møte en bedrift eller organisasjon som har et konkret problem som skal løses i løpet av de første to årene. Samtidig lærer du viktig teori som gir et godt grunnlag for problemløsning og videre læring.

Hvert semester de to første årene har du et "Elektronisk systemdesign"-emne. Disse går under betegnelsen "ingeniørstigen".

Tredje året fortsetter den teoretiske fordypningen med vekt på emner som bølgeforplantning, nanoelektronikk, signalbehandling, sensorteknologi og mikrochipdesign.

Fjerde og femte studieår - hovedprofil

Fjerde studieår begynner spesialiseringen, der du skal velge mellom seks hovedprofiler. Valg av hovedprofil gir deg et sett med emner du kan velge fra slik at du får spesialkompetanse innen fagfelt det er behov for i industrien.

Hoveprofiltabell

Hovedprofil Beskrivelse
Innvevde system Spesifiser og design digitale system med integrert prosessor, og fordele designet på maskinvare, programvare og operativsystem. Behersk høynivåspråk for konstruksjon og programmering av slike system
Design av digitale system Design av integrerte kretser, énbrikkesystemer, programmerbar logikk, mikrokontrollere og -prosessorer
Analog kretsdesign og radioteknikk Design og simulering av analoge, blandede og RF-integrerte kretser for ulike anvendelser, med fokus på lav effekt
Signalbehandling og kommunikasjon Digital signalbehandling, kommunikasjons- og informasjonsteori, og deres anvendelse innen bredbåndskommunikasjon, multimedieteknologi, sensornett, tingenes internett og medisinsk bildediagnostikk
Akustikk Lyd i luft og vann, vibrasjoner, akustisk måleteknikk og signalbehandling, hørsel og lydoppfatning
Nanoelektronikk og fotonikk Produksjon av elektroniske komponenter, mikro- og nanosystemer og deres egenskaper. Optiske komponenter som lasere, lysdioder og optiske fibre og deres anvendelse innen bredbåndskommunikasjon og medisin

Studiets oppbygging - femte år

I femte årskurs utfører du en større prosjektoppgave i høstsemesteret. Hele vårsemesteret jobber du med din avsluttende masteroppgave. Oppgavene er ofte en del av et forskningsprosjekt som foregår på NTNU eller i samarbeid med bedrifter. Du kan gjerne ha en god idé selv.

Oversikt hovedprofiler grafikk

Oversikt hovedprofiler. -Illustrasjon


Studiets oppbygging - Studiekalender og emner

Første undervisningsdag i semesteret vil være avhengig av hvilke dager emnene du skal følge har undervisning. Se studiekalenderen for informasjon om tidligste undervisningsstart.

Oversikt over emner som tilbys av Institutt for elektroniske systemer.


studyprogramme-planner-portlet

Studieplan

Endret dato studiets oppbygging

01 feb 2019