Teknologiledelse og digital omstilling

Erfaringsbasert masterprogram Teknologiledelse og digital omstilling

Realkompetansevurdering


Fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse

Du kan søke om fritak for deler av utdanningskravet med grunnlag i realkompetanse. Vi kan gi fritak for inntil 60 studiepoeng med grunnlag i realkompetanse.

Hvis du er i tvil om du tilfredsstiller opptakskravene til programmet, eller du ønsker å søke om fritak for deler av utdanningskravet, kan du søke om forhåndsgodkjenning av opptaksgrunnlaget ditt. Dette kan du gjøre før du starter på emnene.

Ta kontakt med NTNU VIDERE på videre@ntnu.no eller 73 59 66 43. 

Retningslinjer for vurdering av realkompetanse

Dersom du har 120 studiepoeng eller mer fra høgskole eller universitet, kan du søke opptak med grunnlag i realkompetanse. Merk at det faglige kravet varierer i de ulike spesialiseringene. Søkere som har minst 120 studiepoeng og/eller en ikke avsluttet grad, må dokumentere utdanning med faglig konsentrasjon, og et visst antall emner på fordypningsnivå. I tillegg er det krav om lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring.

Med særlig relevant arbeidserfaring menes komplekse arbeidsoppgaver med betydelig ansvar (faglig ansvar eller lederansvar). Kravet til lang og/eller særlig relevant arbeidserfaring praktiseres strengere jo nærmere søkeren er nedre grense for kravet til formell utdanning.

I henhold til Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk er ikke teknisk fagskole på samme nivå som bachelorgrad, og søkere med teknisk fagskole kvalifiserer derfor ikke for opptak til master.