73412111
Rotvoll Bygg A, Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

Studiekonsulent med arbeidsoppgaver hovedsakelig knyttet til eksamen og FS. Saksbehandling, planlegging, gjennomføring av eksamen, FS-super

Utdanning

-Mastergrad i geografi fra NTNU

 

 

-Bachelograd i Afrikastudier med fordypning i geografi fra NTNU.

Tidligere erfaring

-Studieveileder ved Avdeling for lærer og tolkeutdanning v/tidligere HiST

-Sommervikar v/opptakskontoret på  NTNU