Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Fs-super ved institutt og medlem av fs-gruppa på SU-fakultet
  • Administrativ representant i programråd for toårig master i norskdidaktikk og matematikkdidaktikk
  • Studieplanarbeid m.m for toårig master i matematikkdidaktikk og master i norskdidaktikk
  • Saksbehandling og studenthenvendelser tilknyttet GLU og toårig master i norsk- og matematikkdidaktikk 
  • Eksamensarbeid, hovedsakelig tilknyttet digitalt eksamensverktøy Inspera
  • Vitnemålsproduksjon

Utdanning

  • Master i geografi fra NTNU
  • Bachelor i afrikastudier med fordypning i geografi fra NTNU.

Tidligere erfaring

-Fs-super og eksamensadministrative oppgaver ved FLT (tidligere HiST)

-Studieveileder ved Avd.eling for lærer og tolkeutdanning (tidligere HiST)

-Sommervikar v/opptakskontoret på  NTNU. Masteropptak