Industriell kjemi og bioteknologi

Sivilingeniør/Masterprogram, 2-årig, Trondheim

Industriell kjemi og bioteknologi

– Jobbmuligheter

Jobbmuligheter


Som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi er du godt rustet for fremtiden. Du kan være med på utviklingen av:

  • miljøvennlig gasskraft med CO2-håndtering
  • energiteknologi for fremtiden
  • optimale og bærekraftige prosesser
  • for foredling av olje og gass

Bioteknologi

Næringsmiddel-, havbruks- og fiskeriindustrien og næringsmiddelforskning er det største arbeidsmarkedet for studenter fra studieretningen bioteknologi, men også annen kjemisk og farmasøytisk industri, samt konsulentbransjen og offentlig forvaltning er aktuelt.

Kjemi

Arbeidsmarkedet i organisk kjemi omfatter bransjer som produserer legemidler, finkjemikalier, lakk og maling, cellulose og andre polymere forbindelser med mere. Med bakgrunn i fysikalsk kjemi kan du finne arbeid i metallurgisk industri, olje- og gassektoren, legemiddelindustrien og noen havner til og med i databransjen.

Kjemisk prosessteknologi

Denne studieretningen er den mest generelle i studieprogrammet og aktuelt arbeidsmarked omfatter oljeselskaper, engineeringselskaper, metallurgisk industri, datafirmaer, sertifiseringsselskaper og etater i offentlig forvaltning. Flere av landets største bedrifter arbeider med problemstillinger som er relevante for alle studieretninger, og vi samarbeider med dem i Samarbeidsforum. I tillegg vil forskning ved universiteter, høgskoler eller forskningsinstitutter være aktuelt marked, særlig for de som ønsker å videreutdanne seg frem til en doktorgrad (ph.d.).


Intervju med Jørund Elnan

GE Healthcare AS

Intervju med Jørund Elnan

– Utdannet som sivilingeniør i kjemi og bioteknologi ved NTNU

Bilde av Jørund Elnan, ansatt som forsker ved GE Healthcare ASJørund Elnan er ansatt som forsker hos GE Healthcare på Lindesnes fabrikker. Han var ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU sommeren 2012, og har spesialisering innenfor organisk kjemi.

Produksjon av røntgenkontrastmidler har vært en viktig del av Jørunds nye arbeidshverdag siden januar 2013. Lindesnes fabrikker er GE Healthcares globale primærprodusent av røntgenkontrastmidler. Jørund synes det er både spennende og utfordrende å bidra til prosessforbedringer i produksjonen, noe som ofte løses gjennom diverse lab-studier hvor videreutviklingen av studier og utvikling av nye prosesser testes først.

Jørund har kjemien, operatørene har det tekniske – og prosessingeniørene sørger for prosessene! Les mer om GE Healthcare og intervjuet av Jørund, som forteller om ny  arbeidshverdag...

.


DNV GLIntervju med Peter Lindersen

DNV GL

DNV GLIntervju med Peter Lindersen

– Utdannet som sivilingeniør i kjemi og bioteknologi ved NTNU

Peter Lindersen er 27 år, født i Bergen og har vokst opp i Oslo. Peter har vært aktiv innenfor idrett og kan skryte på seg å være norgesmester i basketball (senior-NM). Nå har han snart fullført sitt første år i arbeidslivet – og deler gjerne litt av sine erfaringer med oss.

Peter ble ferdig utdannet som sivilingeniør i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU, sommeren 2013.

Peter begynte å jobbe hos DNV GL i august 2013, og jobber nå som ingeniør i en avdeling som kalles "Environmental Risk Assessment and Technology". Avdelingen består av to ulike hovedfagområder: miljørisikoanalyse og miljøteknologi.

Risikovurdering ble en del av Peters hverdag, hvor han blant annet jobber med å beregne hvilken potensiell effekt en oljeutblåsning (oljeutslipp) kan ha på miljøet. Peter synes at DNV GL er en bedrift med mye kunnskap, flinke ansatte og med et veldig godt arbeidsmiljø. De er faglig langt fremme på tjenestene de tilbyr, og de driver med innovative og fremtidsrettede forskningsprosjekter. Les mer om Peter, hans studietid ved NTNU og arbeidshverdag hos DNV GL

.

Intervju med Stine Karlsen

Yara

Intervju med Stine Karlsen

– Utdannet som sivilingeniør i kjemi og bioteknologi ved NTNU

Stine er 27 år gammel og kommer fra Bamble. Hun begynte på sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU i 2006 og valgte kjemisk prosessteknologi som spesialisering. Stine var ferdig utdannet som sivilingeniør fem år senere.

Stine hadde ikke skaffet seg jobb da hun var ferdig utdannet på NTNU sommeren 2011. Men dette skyldtes ikke mangel på jobbtilbud.
Årsaken var at hun hadde et sterkt ønske om å returnere til hjemstedet sitt. Hun takket derfor blant annet nei til en jobb i Statoil. Litt utpå høsten fikk hun jobb i et engineeringfirma som jobbet mot olje- og gassindustrien, men dette var ikke så interessant for Stine siden hun kom fra landbasert industri og var vant med store fabrikker.

Drømmejobben!
Et par måneder senere ble en stilling som prosessingeniør på Yara utlyst. Dette var drømmejobben! Det var dette hun hadde hatt lyst til å jobbe med helt siden videregående. Ut i fabrikker, følge opp driften og jobbe med å forbedre den. Februar 2012 begynte hun å jobbe som prosessingeniør i Yara – og hun stortrives. Les mer om Stine og hennes studietid ved NTNU og arbeidshverdag hos Yara

.

Intervju med Martin Andresen

Intervju med Martin Andresen

– utdannet som sivilingeniør i kjemi ved NTNU

Bilde av Martin Andresen, ansatt som forsker ved Borregaard. Foto: Åge JohansenMartin Andresen fant tidlig ut at en musikerkarriere ikke var spesielt aktuelt for han, men en karriere innenfor kjemi derimot – det kom han lengre med. Dette valget førte til at Martin tok spesialisering innenfor organisk kjemi først, og deretter begynte han med en ph.d.-utdanning som han ble ferdig med i 2007.

Desto mer han fordypte seg i kjemien desto mer interessant ble det.
Sommeren 2007 begynte Martin å jobbe som forsker i Ligningruppen til Borregaard. Martin sin hovedoppgave ble med utgangspunkt i norsk gran, å komme opp med nye prosesser og produkter som kan gjøres kommersielle. I Borregaard fikk han bryne seg på utfordringer fra dag én. Les mer om Martin og hans arbeidshverdag i Borregaard...
 

.


Intervju med Linda Remseth

DNV

Intervju med Linda Remseth

– Utdannet som sivilingeniør i kjemi ved NTNU

Bilde av Linda Remseth ved DNVLinda Remseth er 41 år og har jobbet hos DNV siden 2009. Linda jobber i dag hovedsakelig som prosjektleder for store, tverrfaglige prosjekter og med kvalifisering av ny teknologi for  CO2-fangst.

Da Linda startet i DNV fikk hun raskt mye ansvar, og ble kastet rett inn i jobben. Dette fordi hun hadde flere års jobberfaring allerede, og mange erfaringer fra prosjektarbeid.

Linda lærer stadig mye nytt i arbeidshverdagen sin, spesielt siden arbeidet i DNV er veldig tverrfaglig.

Kunnskapen tilegnes gradvis via samarbeid med eksperter i DNV og hos kundene. Linda forteller at kunnskapen fra NTNU har vært veldig nyttig å ha med seg i arbeidslivet, og er en god basis i prosjektene hennes.  Les mer om Linda og hennes arbeidshverdag hos DNV...


Karriereveiledning

Karriereveiledning

NTNU Karriere kan hjelpe deg med å sortere dine muligheter, og tilbyr blant annet kurs, foredrag og veiledning innenfor områdene utdanningsvalg, å være ny student, studie- og eksamensteknikker, bevisstgjøring av kompetanse og jobbmuligheter.

NTNU Bridge kobler NTNU-studenter og arbeidslivet. Her finner du arbeidsgivere som søker studenter til prosjektoppgaver, masteroppgaver, praksisplasser, sommerjobber og del- og heltidsjobber.