GE Healthcare AS

Intervju med Jørund Elnan

– Jobber som forsker hos GE Healthcare

Jørund kommer opprinnelig fra Eidfjord, innerst i Hardanger. Han ble ansatt ved GE Healthcare i januar 2013.

Han var ferdig med sin sivilingeniørutdanning sommeren 2013. Akkurat dette halvåret var det ikke så mange relevante jobber å søke på, og Jørund jobbet i mellomtiden tre måneder på en ungdomsskole i Lillestrøm.

Så kom muligheten der!

Jørund søkte blant annet på en jobb hos GE Healthcare. Egentlig søkte han først på en annen jobb ved GE, men da mottok han en telefon om at de hadde en annen jobb som de mente passet enda bedre for han og de kvalifikasjonene han hadde. Og slik ble det, Jørund flyttet på seg og startet på jobben som forsker ved GE Healthcare på Lindesnes fabrikker i januar 2013.

Produksjon av røntgenkontrastmidler ble Jørunds nye hverdag

Lindesnes fabrikker er GE Healthcares globale primærprodusent av røntgenkontrastmidler. Den ferdigproduserte grunnsubstansen sendes videre til sekundæranlegg i Oslo, Cork eller Shanghai, hvor den løses opp, filtreres, steriliseres og tappes på flasker. Røntgen brukes som en metode for å avbilde kroppen innvendig, blant annet til gjennomlysning av lungene, hjertet og andre indre organer.

Jørund synes det er utfordrende å bidra til prosessforbedringer i produksjonen, noe som ofte løses gjennom diverse lab-studier hvor videreutviklingen av studier og utvikling av nye prosesser testes først. Fabrikkene på Lindesnes har høy fokus på å ha en stadig forbedring av eksisterende prosesser. Avdelingen Jørund jobber i har som oppgave, i tillegg til driftsstøtte, å forbedre prosessene med utgangspunkt i kjemisk kunnskap.

Produksjon av viktige mellomprodukter

Det er flere produkter ved anlegget. Syntesen av røntgenkontrastmidler starter med en jodering av en innkjøpt aromatisk forbindelse, som gir det første mellomproduktet. Det isolerte produktet fra det første trinnet gjennomgår deretter en acetylering som gir det andre mellomproduktet, 541. Dette mellomproduktet blir brukt til å gi de to ferdige røntgenkontrastmidlene.

Det er også produksjon av andre kjemiske substanser på anlegget, blant annet et MR-kontrastmiddel, samt andre mindre produkter.

GE Healthcare har i tillegg en forskningsavdeling i Oslo som forsker på – og ser etter helt nye kontrastmidler/-produkter. Lindesnes fabrikker har sørget for stor og jevn produksjon gjennom 40 år.

Arbeidsoppgaver

Jørunds arbeidsdag består av både PC-arbeid og en del praktisk arbeid på lab, samt en del møtevirksomhet, der det ofte er samarbeid med prosessingeniører, QC-avdeling (quality control) og produksjonen. Her diskuteres og etterlyses behov og eventuelt mindre endringer og justeringer i selve produksjonen.

Kontorarbeidet består i stor grad av rapportskriving, behandling og vurdering av endringer og avvik, samt en del tolking av analysedata og tall fra produksjonen.

På laboratoriet blir det utført både større og mindre studier, både med fokus på å optimalisere eksisterende prosesser og lage nye, bedre prosesser. I tillegg foretas det undersøkelser i forbindelse med avvik og andre utfordringer i produksjonen. Det er også en del analysearbeid knyttet til labarbeidet, blant annet kromatografiske og spektroskopiske analyser.

– Jo nærmere produksjonen du kommer jo flere eksakte fakta innhenter du, forteller Jørund.

I perioder driver han med lab-arbeid. Da er det viktige lab-studier som er i fokus! Han kjører faktiske eksperimenter på lab, produksjonen testes i mindre skala. Mye av jobben består også av å modifisere utstyr, tilpasse dette til eksperimentet og sette opp forsøket. Som for eksempel å sette opp en reaktor for testing dagen etter.

Jørund har kjemien – operatørene har det tekniske og prosessingeniørene sørger for prosessene!

Lab-testingen avdekker ofte viktige forbedringspunkter. Mange ulike parametere skal følges med på, som: Temperaturer, tid og kvalitet (målinger i produksjonen). De ser etter trender som kan føre til nødvendige tiltak ved fabrikken. De er flere som samarbeider, Jørund utfører lab-testingen men resultatene gjennomgås i fellesskap før de diskuterer og finner veien videre.

Jørund styrer i stor grad sin arbeidsdag selv, og har gode muligheter til å lese seg opp på ulike fagfelt og problemstillinger når det er nødvendig. I sin stilling har han både påvirkningsmuligheter og gjennomslagskraft, og han bidrar aktivt med beslutninger i prosessen. Jørund er fagansvarlig innenfor kjemi! Nærheten til selve produksjonen som de har på Lindesnes fabrikker, opplever han som ekstra positivt i sin arbeidshverdag. Her går han direkte fra lab og tester det ut i produksjonen!


Studietiden ved NTNU

Jørund tok en sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi ved NTNU, og med spesialisering innenfor organisk kjemi. Jørunds masteroppgave omhandlet CO2 rensing med Hallvard Svendsen ved Institutt for kjemisk prosessteknologi som veileder.

Jørund har alltid vært glad i realfag, og kjemi opplevde han som det kjekkeste av alt. Studiespesialisering var derfor et naturlig valg på videregående, før han satte stødig kurs mot NTNU i Trondheim. Han tok sikte på sivilingeniørutdanning i industriell kjemi og bioteknologi. NTNU var jo kjent for bra miljø og kvalitet på realfag og kjemi spesielt, militæret fikk bare vente på grunn av kneskade!

Jørund trivdes på NTNU fra første stund.

Han hadde tidlig lært å bo for seg selv, han var bare 16 da han flyttet på hybel for å gå på Voss gymnas. Han syntes at det i grunnen var greit å flytte til Trondheim, når en først flytter så er det greit å være et stykke unna.

Jørund kjente litt til både NTNU og byen Trondheim på forhånd. Han har to søsken som begge har studert i Trondheim. Søsteren utdannet seg som sykepleier, og broren tok sivilingeniørutdanning i energi og miljø ved NTNU. Jørund var likevel ikke veldig forberedt når han startet på sin utdannelse ved NTNU, han visste ikke helt hva han gikk til – og arbeidsmengden var større enn hva han hadde sett for seg. Det ble en relativt stor overgang i starten, men han kom ganske fort inni det og ble raskt kjent med sin nye tilværelse som student.

Med lidenskap for kjemi

Matematikk- og fysikkfagene i starten var kanskje ikke øverst på Jørunds favorittliste, men det gikk bra. Målet hans var organisk kjemi hele tiden, det var det som var mest interessant og den delen av kjemi som han likte best. Kort oppsummert: fokus på kjemiske reaksjoner på molekylnivå, og litt mindre fokus på utregninger.Jørund ser nå i dagens arbeidssituasjon at han med fordel også kunne lært mer prosessteknologi, som er mye brukt i industriell skala. Spesielt koblingen mellom organisk kjemi og fullskala industri.

Minner fra studietiden

Godt miljø er det første Jørund nevner når han ser tilbake på studietiden ved NTNU, spesielt inne på seksmannskontoret i kjemiblokk 3, som de disponerte. Her hadde han alltid sin egen, faste studieplass, noe Jørund foretrakk fremfor å sitte i en stor lesesal. De seks studentene som delte kontoret samarbeidet når det trengtes. I tillegg var forelesninger en viktig del av studiet.

Sommerjobber i studietiden

Jørund hadde sommerjobb under hele studietiden sin. I starten jobbet han hjemme i Eidfjord på en butikk, dette var en sommerjobb han hadde hatt siden han var 13 år.  Deretter fikk han sommerjobb på Statkraft i Eidfjord, som stort sett gikk ut på vedlikehold. Det siste studieåret jobbet han på et kjemilaboratorium, med analyse på degraderinger av aminer (CO2-rensing). Her fikk han virkelig brukt kunnskaper fra studiet. Denne sommerjobben var i tillegg knyttet til Jørunds masteroppgave, som skulle leveres før studiets slutt.  Arbeidsoppgavene var blant annet opplæring i analysemetoder, både våtkjemiske og kromatografiske analyser. Det var også opplæring på noen lab-rigger som ble brukt til degradering av aminer. Etter opplæringen utførte han en del eksperimenter på egenhånd, der resultatene skulle brukes av medveilederen som tok en ph.d.-grad på området. 

Overgangen til arbeidslivet

Ved GE Healthcare på Lindesnes ble Jørund mottatt veldig bra fra første dag. Han fikk tildelt en fadder som hjalp han i gang. Det var mye kurs, systemer og rutiner som skulle læres i starten, men Jørund kom fort inni det. En utfordring som oppsto i produksjonen etter to uker, førte til at han var i full gang på med krystallisering på laben. Dette var en god måte å bli kjent med prosessen, synes Jørund.

Jørund erfarer at han får brukt mye av den kunnskapene han har tilegnet seg på NTNU, og de er absolutt relevante i forhold til arbeidsoppgavene.

– Det vil aldri bli helt skreddersydd på alle måter, men jobben her passer godt i forhold til studiet jeg har gått, forteller Jørund.

Jørund hadde mer kjemi enn industriell skala i sin utdanningsbakgrunn, selv om han nå ser at det hadde vært en fordel å hatt mere prosess i ryggsekken føler han at han har en god grunnpakke. Nok til å relativt enkelt lære seg tilleggskunnskaper for å gjøre jobben.

Jørund synes at overgangen til arbeidslivet gikk helt greit, i hvert fall kunnskapsmessig, men det var litt verre å stå opp halv seks om morgenen…


Logo for GE Healthcare

  • Bilder fra bedriftsbesøk hos GE Healthcare, Lindesnes fabrikker
  • GE Healthcare AS, Lindesnes fabrikker ligger i naturskjønne omgivelser
  • Bilde av Jørund som ser ned i en av reaktorene på Lindesnes fabrikker. Overgangen mellom lab og fullskala er et viktig aspekt i kjemisk prosessindustri.