Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig, Trondheim

Industriell kjemi og bioteknologi

Vil du være med å skaffe menneskeheten energi, materialer, mat og medisiner på en miljøvennlig måte?

Om Industriell kjemi og bioteknologi (2-årig)

Industriell kjemi og bioteknologi er en 2-årig sivilingeniør-/masterutdanning som gir brede grunnleggende ferdigheter innenfor kjemi og andre naturfag. Utdanningen gir solid innsikt innen den spesialiseringen du velger og forståelse av de industrielle prosessene som brukes. Samtidig lærer du prosjektarbeid, kommunikasjon og informasjonssøking, og får kontakter som er nyttige resten av livet. Les mer om studiet Industriell kjemi og bioteknologi (2-årig).


Opptakskrav

Studenter til det 2-årige masterprogrammet tas opp på grunnlag av fullført ingeniør- eller bachelorutdanning fra statlige ingeniørhøgskoler.

Søk opptak via NTNUs søknadsweb, søknadsfristen er 15. april 2017


Studiets oppbygning

Første studieår består av obligatoriske emner som suppleres med valgbare emner som passer studentens bakgrunn og interesser.


Jobbmuligheter

Hva gjør en sivilingeniør innenfor industriell kjemi og bioteknologi etter endt studietid ved NTNU? Hvor arbeider de i dag og hvilke arbeidsoppgaver møter dem? Les mer om jobbmuligheter og intervjuer med tidligere studenter.


Studieveiledning

Kontakt gjerne våre studieveiledere på e-post: studier@nv.ntnu.no.

Tue, 11 Apr 2017 10:48:47 +0200
Fakta

Gradsnivå: Master i teknologi / Sivilingeniør
Studieprogramkode: MIKJ
Studiepoeng: 120
Undervisningsspråk: Engelsk
Adgangsbegrensning: Ja
Fakultet: Fakultet for naturvitenskap

Sted: Trondheim

Søknadsfrist: 15.april