Industriell kjemi og bioteknologi

Sivilingeniør/Masterprogram 2-årig, Trondheim

Industriell kjemi og bioteknologi

– Studiets oppbygning

 

Studiet består av tre forskjellige studieretninger:

 

Du søker opptak direkte til den studieretningen du ønsker å gå. Første studieår vil bestå av obligatoriske emner som suppleres med valgbare emner som passer din bakgrunn og interesser. Dette skal være med på å gi deg en solid faglig bredde, samt grunnlag for å velge ytterligere spesialisering innenfor den aktuelle studieretningens hovedprofiler.

Gjennom fordypningsemnet og masteroppgaven det siste studieåret vil du få relevant og nyttig erfaring fra spennende og aktuelle prosjekter.

Studieplan og studiehåndbok

Studieplan og studiehåndbok

For mer informasjon om dette studieprogrammet, se studieplan for Industriell kjemi og bioteknologi, eller studiehåndbok for teknologistudiene (sivilingeniør) ved NTNU.