Studiets oppbygning

Master i helseledelse

Studiets oppbygning

Master i helseledelse er et samlingsbasert deltidsstudium på 120 studiepoeng, og går over 3,5 år. Studieprogrammet tilbys som fellesgrad i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Alle emner, med unntak av Ledelse i helse- og sosialtjenestene (30 studiepoeng), tilbys ved NTNU i Ålesund.

Studiestart for masterutdanningen i Helseledelse

Orienteringsmøte 21. august

Du ønskes velkommen til orienteringsmøte for master i Helseledelse, mandag 21. august klokken 10:15. Nærmere informasjon om hvor du skal møte opp ved NTNU Ålesund blir kunngjort i god tid før studiestart.

Det er ikke obligatorisk oppmøte denne dagen, men vi oppfordrer alle til å delta. Dersom du ikke har anledning til å møte til studiestart, er det viktig at du gir oss beskjed om dette på forhånd (send epost til siv.b.suleiman@ntnu.no). Ved å ikke gi beskjed, risikerer du å miste studieplassen din.

På orienteringsmøtet vil du møte lærere, studieveileder og dine medstudenter, og du får praktisk informasjon om studieprogrammet ditt.

Samlinger 1. studieår

Høsten 2023

HELA3001 Pasientsikkerhet og ledelse

 • 21.-22. August og
 • 11.-12 September

HELA3002 Bærekraftig helseledelse*

 • 16.-17. Oktober og
 • 06.-07. November

HELA3004 Using evidence to inform decisions*

 • 09.-10. Oktober og
 • 23.-24. Oktober

*HELA3002 og HELA3004 er valgbare emner 1. studieår på masteren. Du må velge ett av emnene.

Samlinger våren 2024

HELV3003

 • 25. – 26. Januar
 • 22. – 23. Februar

MHS705

 • 21. – 22. Mars
 • 18. – 19. April

Masterprogrammet inneholder kun obligatoriske emner, slik som vist i tabellen under. Se også den fullstendige studieplanen nederst på denne siden.

Iht.Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning - Lovdata, kapittel 4, skal du sikres studieopphold av et visst omfang ved minst to av de tre samarbeidende institusjonene. Dette kravet innfris ved at emnet Ledelse i helse- og sosialtjenestene (LIHS), alternerer annethvert år mellom Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Undervisningen som tilbys i første studieår vil bli gitt sekvensielt.

Semester

Emnetittel

Studiepoeng

Studiested

Deltid/fulltid

1 (høst)

Pasientsikkerhet og ledelse

7,5

Ålesund

Deltid (o*)

Bærekraftig helseledelse

7,5

Ålesund

Deltid (v**)

Using evidence to inform decisions

7,5

Ålesund

Deltid (v)

2 (vår)

Makt, myndiggjøring og medarbeiderskap

7,5

Ålesund

Deltid (o)

Samarbeidsdrevet innovasjon

7,5

Ålesund

Deltid (o)

3 (høst) og 4 (vår)

Ledelse i helse- og sosialtjenesten

30

Molde eller Volda

Deltid (o)

5 (høst)

Samfunnsvitenskapelige metoder

15

Ålesund

Deltid (o)

6 (vår) og 7 (høst)

Masteroppgave i helseledelse

45

Molde, Volda eller Ålesund

Deltid vår, fulltid høst (o)

*Obligatorisk emne
**Valgbart emne. Ett av emnene (Bærekraftig helseledelse eller Using evidence to inform decisions) må velges.

Organisering av undervisningen

 • Emnene på 7,5 studiepoeng i første studieår har 2 x 2 dagers samlinger, som avsluttes med eksamen før oppstart av påfølgende emne.
 • Ledelse i helse- og sosialtjenestene (30 studiepoeng) har 8 x 2 dagers samlinger.
 • Samfunnsvitenskapelige metoder (15 studiepoeng) har 4 x 2 dagers samlinger.

Ved oppstart og gjennomføring av masteroppgaven har du kontakt med tildelt veileder i Molde, Volda eller Ålesund.

Mens øvrige deler av masterprogrammet er på deltid, så er siste semester på fulltid.

Har du tatt LIHS tidligere?

Hvis du har tatt Ledelse i helse- og sosialtjenestene (LIHS) fra før, kan du ta Samfunnsvitenskapelige metoder allerede fra høsten 2024, og starte på masteroppgaven i påfølgende semester (våren 2025). Våren 2025 blir det arrangert en samling i forbindelse med oppstart av masteroppgaven.

Studiekalender

I studiekalenderen finner du informasjon om studieløpet ditt, dine studentrettigheter og -plikter, viktige frister og de ulike studentsystemene du må forholde deg til fordi master i helseledelse er en samarbeidsmaster mellom NTNU, HiMolde og HiVolda.

Utenlandsopphold

Som student har du mulighet til å ta deler av studiet i utlandet. Dette er spesielt relevant i forbindelse med innsamling av data til masteroppgaven. Du vil få nærmere informasjon om hvilke valgmuligheter som finnes etter oppstart.

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan