Hva lærer jeg

Master i helseledelse

Hva lærer du?

Helse- og sosialtjenestene står ovenfor et endringspress, og det stilles sterkere krav til blant annet samhandling og kontekstforståelse, bærekraftig ledelse, myndiggjøring av brukere, pasienter og ansatte, innovasjon og pasientsikkerhet. Utdanningen skal gi deg forståelse for de store utfordringene som tjenestene står i, og vil møte i fremtiden.

Master i helseledelse egner seg for deg som ønsker å:

  • bli leder, eller utvikle egen lederkompetanse
  • lede fagutvikling og innovasjon, og ta initiativ til praksisnær forskningsaktivitet i egen virksomhet
  • forstå sammenhenger mellom organisatoriske forhold og egen lederrolle
  • bidra aktivt til samarbeid på tvers av fag og organisasjoner
  • aktivt gå inn i lederrollen, med særlig vekt på ledelse av endringsprosesser

Master i helseledelse gir deg perspektiver, kunnskaper og verktøy som er nødvendige for å fylle ulike lederroller. Du får økt forståelse for endringspresset som ledere i helse- og sosialtjenestene står overfor, blant annet gjennom sterkere krav til myndiggjøring av brukere/pasienter og ansatte, innovasjon, pasientsikkerhet, og en ledelse som er bærekraftig.

Som masterstudent får du tilgang til et stort fagmiljø innen helseledelse ved NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Du vil møte forelesere og veiledere med lang undervisnings- og forskningserfaring, og selv få muligheten til å delta i spennende forskningsprosjekter. Våre undervisere og forskere er flittig brukt som gjesteforelesere og eksperter. Det sikrer deg en helselederutdanning som hele tiden følger utviklingen i fagområdet.

Vi har utdannet helseledere siden 2003, men da som et videreutdanningstilbud på masternivå. Nå utvider vi til en master, som skal oppleves praksisnær og relevant for deg som jobber i helse- og sosialtjenestene.

Fellesgrad

Master i helseledelse er en fellesgrad som tilbys i samarbeid mellom NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda. Dette vil fremgå på vitnemålet ditt. Du kan ta mastergraden på deltid over 3,5 år.

Undervisningen foregår primært i Ålesund.

Din digitale hverdag og rettigheter som masterstudent i helseledelse

Master i helseledelse tilbys som fellesgrad, og det innebærer blant annet at du i studieløpet må forholde deg til ulike studentsystemer. Det gjelder for eksempel bruk av digitale læringsplattformer. Mens NTNU bruker læringsplattformen Blackboard, bruker Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda Canvas.

Som fellesgradstudent får du studentrettigheter ved alle tre studiesteder. Alle studentene er underlagt studieforskriften ved NTNU. Dette innebærer at NTNU behandler og gjør vedtak i saker som gjelder dine rettigheter og plikter.

Før eksamen må du melde deg opp til eksamen i den studentweben og ved den utdanningsinstitusjonen som har ansvaret for emnet. Oppmeldingsfrister m.m. til eksamen kan være ulikt ved de tre utdanningsinstitusjoner, men NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda sørger får at du får informasjon om dette i god tid før eksamen.