Opptak

Master i helseledelse

Opptak

Master i helseledelse er et tilbud til deg som har fullført en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning. Du kan også søke hvis du har en annen bachelorgrad med minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige fag.

For å være kvalifisert, må du ha en gjennomsnittskarakter på C eller bedre. En gjennomsnittskarakter på C er imidlertid ingen garanti for opptak. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser, vil de kvalifiserte søkerne bli rangert etter de gjeldende rangeringsreglene.

Under finner du praktisk informasjon om hvordan du søker.

Hvor finner jeg Master i helseledelse i søknadsweb?

  • Logg inn på NTNU Søknadsweb
  • Velg Masterprogram
  • Deretter 2-årig norske og internasjonale masterprogram for norske/nordiske søkere Termin 2023
  • Fra nedtrekksmenyen: 1775 Helseledelse – deltid Ålesund

Her finner du informasjon om hvordan du søker opptak til 2-årig master ved NTNU:

2-årige masterprogram - NTNU

Her finner du informasjon om de ulike opptakene våre, søknadsfrister og hva du må dokumentere:

Opptak - søknadsfrister - NTNU

Innpassing av LIHS-utdanning

Har du tidligere gjennomført studiet Ledelse i helse- og sosialtjenesten (LIHS) ved Høgskulen i Volda, Høgskolen i Molde eller NTNU/Høgskolen i Ålesund, kan du søke innpassing for det andre studieåret i master i helseledelse. Ved innpass kan du derfor fullføre mastergraden i løpet av 2,5 år, istedenfor 3,5 år.

Du søker om innpassing etter at du har fått opptak til master i helseledelse.

Søknadsfrist 15. april

Registrer søknaden din i NTNUs søknadsweb.

Søk opptak

Hvordan søke opptak