Hva kan jeg bli?

Master i helseledelse

Hva kan du bli?

En master i helseledelse gir deg kompetanse til å arbeide i lederstillinger i helse- og sosialtjenestene. Du vil evne å igangsette tiltak og endringsprosesser, og evaluere tiltakene ved hjelp av samfunnsvitenskapelige metoder.

Masterprogrammet kvalifiserer deg til lederroller i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være jobber innenfor sykehus, kommuner, NAV m.m., samt arbeid med forskning, fagutvikling, prosjektledelse, eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Lederstillinger i andre sektorer vil også være velegnet. Aktuelle oppgaver her kan være saksutredning, analysearbeid og konsulentarbeid.

Videre studier

Etter fullført master i helseledelse er det mulig å ta en doktorgradsutdanning (ph.d.). En ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge.

En doktorgrad kvalifiserer deg for ledende arbeid innen næringsliv, forvaltning, høyere utdanning og forskning. Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men en stor andel av våre doktorer går videre til ledende jobber innen helse- og sosialtjenestene og privat næringsliv.

Aktuelle ph.d.-program: