Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

– Jobbmuligheter


En master i helseledelse gir deg kompetanse til å arbeide i lederstillinger i helse- og sosialtjenestene. Du vil evne å igangsette tiltak og endringsprosesser, og evaluere tiltakene ved hjelp av samfunnsvitenskapelige metoder.

Masterprogrammet kvalifiserer deg til lederroller i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være jobber innenfor sykehus, kommuner, NAV m.m., samt arbeid med forskning, fagutvikling, prosjektledelse, eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Lederstillinger i andre sektorer vil også være velegnet. Aktuelle oppgaver her kan være saksutredning, analysearbeid og konsulentarbeid.