Helseledelse

Masterprogam, 3,5 år (deltid) - Ålesund, Molde og Volda

Helseledelse

– Studiemiljø


Din hverdag som masterstudent i helseledelse

Hverdagen som masterstudent i helseledelse er annerledes enn hverdagen på jobb. Du er sannsynligvis vant med en hektisk arbeidshverdag preget av mange obligatoriske gjøremål. Som masterstudent møter du andre i helse- og sosialtjenestene, som har mange av de samme utfordringer som deg. Ved å organisere mesteparten av undervisningen rundt todagerssamlinger, vil du få et lite pusterom i hverdagen din, samtidig som du kan ha et familie-/jobbliv ved siden av studiene. Et studentliv, om det er på deltid, krever at du må ta ansvar for å strukturere hverdagen og studiene dine utenom fastsatte forelesningstider. Det forventes også at du prioriterer samlingene, selv om vi ikke har obligatorisk oppmøte på studiet.

Undervisningen foregår primært i Ålesund.

Din digitale hverdag og rettigheter som masterstudent i helseledelse

Master i helseledelse tilbys som fellesgrad, og det innebærer blant annet at du i studieløpet må forholde deg til ulike studentssystemer. Det gjelder for eksempel bruk av digitale læringsplattformer. Mens NTNU bruker læringsplattformen Blackboard, bruker Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda Canvas.

Som fellesgradstudent får du studentrettigheter ved alle tre studiesteder. Alle studentene er underlagt studieforskriften ved NTNU. Dette innebærer at NTNU behandler og gjør vedtak i saker som gjelder dine rettigheter og plikter.

Før eksamen må du melde deg opp til eksamen i den studentweben og ved den utdanningsinstitusjonen som har ansvaret for emnet. Oppmeldingsfrister m.m. til eksamen kan være ulikt ved de tre utdanningsinstitusjoner, men NTNU, Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda sørger får at du får informasjon om dette i god tid før eksamen.


Krysspublisert - Ålesund - ID: 1290570453

Ålesund

Byen mellom fjord og fjell

To studenter som padler kajakk i Ålesund. Foto.

Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord og fjell, nært flere av Norges mest kjente natur- og kulturattraksjoner. Med sine 2500 studenter er studentmiljøet i Ålesund tett sammenknyttet og inkluderende.

→ Mer om studentlivet i Ålesund