Kontakt

Historie - masterstudium

Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, studiepermisjon, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet.

Kontakt oss på e-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no
Studieveiledere ved begge instituttene svarer på denne felles-e-posten. Husk å skrive hva du studerer (type studie, bachelor, master) slik at vi lett kan fordele innsendte spørsmål.

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)

Kontaktinformasjon, Institutt for moderne samfunnshistorie

Kontaktinformasjon, Institutt for moderne samfunnshistorie

Besøksadresse:

Dragvoll universitetssenter Bygg 1, nivå 4.

Telefon: 73 59 64 41
E-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Studenttillitsvalgte: hf-ims@studentrad.ntnu.no

Nettside for Institutt for moderne samfunnshistorie
Åpningstid: 08:00-15:00

Postadresse:

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Institutt for moderne samfunnshistorie
(v/navn på person)
N-7491 Trondheim

Kontaktinformasjon, Institutt for historiske og klassiske studier

Kontaktinformasjon, Institutt for historiske og klassiske studier

Besøksadresse:

Dragvoll universitetssenter bygg 11, nivå 5

Telefon: 73 59 64 40
E-post: studieveiledning-ihs@hf.ntnu.no

Nettside for Institutt for historiske og klassiske studier
Åpningstid: 08:00-15:00

Postadresse:

NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)
Institutt for historiske og klassiske studier
(v/navn på person)
N-7491 Trondheim