Bakgrunn og aktiviteter

Stipendiat i statsvitenskap

siden august 2020.

Interesser: EU (Den europeiske union), EU-politikk, energi- og miljøpolitikk og bærekraft

https://www.ntnu.no/barekraft

 

Utdanning:
- Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med fagdidaktikk i engelsk og tysk, NTNU (2015)
- Master i europastudier, NTNU (2015)
- Årsstudium i tysk, NTNU (2012)
- Bachelor i europastudier med fremmedspråk (engelsk), NTNU (2011)

Undervisningserfaring ved NTNU:
- Underviste i EUR1001 Innføring i den europeiske union høsten 2019
- Veiledet i EUR2900 Bacheloroppgave i europastudier våren 2020
- Læringsassistent (semesteroppgaver og seminarer) i EUR1001 (høsten 2013), EUR2915 (våren 2016 og våren 2019) og TYSK0502 (høsten 2015)

Bakgrunn:
- Førstekonsulent og universitetslektor i europastudier, Institutt for historiske studier/Institutt for historiske og klassiske studier, NTNU (2019-2020)
- Vitenskapelig assistent, Institutt for historiske studier, NTNU (2017-2019)

Tidligere arbeidsoppgaver:
- Studieveileder i europastudier, IHS/IHK, Blackboard support og støtte for digitale løsninger herunder digital eksamen (Inspera assessment), studentrekruttering og web/Facebook, internasjonalisering (utveksling), koordinering av læringsassistenter og fagspesifikt LAOS-kurs ved IHS/IHK, og arrangere "Stay on Campus med IHS"
- Universitetslektor europastudier

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Solemdal, Ingrid Lønset. (2015) Promoters and Opponents: Why is the European Union unable to speak with one voice in its external energy policy towards Russia?. 2015.