Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområder:

  • Studiekonsulent europastudier
  • Universitetslektor europastudier
  • Blackboard support, HF-representant i Blackboard brukerforum
  • LAOS-koordinering og fagspesifikt LAOS-kurs ved IHS (læringsassistenter)
  • Studentrekruttering
  • Internasjonalisering (utveksling)

Undervisning:

Bakgrunn:

Vitenskapelig assistent, Institutt for historiske studier, NTNU (2017-2019)

PPU med fagdidaktikk i engelsk og tysk, NTNU (2015)
Master i europastudier, NTNU (2015)
Årsstudium i tysk, NTNU (2012)
Bachelor i europastudier med fremmedspråk (engelsk), NTNU (2011)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Solemdal, Ingrid Lønset. (2015) Promoters and Opponents: Why is the European Union unable to speak with one voice in its external energy policy towards Russia?. 2015.