Hva kan jeg bli?

Historie - masterstudium

Hva kan du bli?

Mastergraden i historie vil utvikle dine evner til å arbeide med historiske problemer, forskningslitteratur og kilder på en selvstendig måte. Slike ferdigheter er overførbare til mange andre områder enn historiefaget. Gjennom masteroppgaven oppøves også grunnleggende ferdigheter i kritisk analyse av store informasjonsmengder og evne til skriftlig fremstilling av komplekse saksforhold. Du blir dessuten en god formidler. Masterstudiet gir altså en kompetanse som gjør at du kan utføre viktige og varierte arbeidsoppgaver. Dette er noe enhver arbeidsgiver vil sette stor pris på. Kort sagt, en mastergrad i historie gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, både i privat og offentlig sektor.

Hvilke erfaringer med arbeidsmarkedet har masterkandidater i historie? Hvilke jobbmuligheter har de sett? Du finner noen eksempler i boksen til høyre.

Tidligere studenter med en master i historie har gått ut i mange forskjellige yrker. De arbeider nå bl.a.

 • som journalister
 • ved museer
 • i arkiv
 • som lærere og lektorer
 • som forfattere
 • som forskere
 • som informasjonskonsulenter
 • innen administrasjon og forvaltning
 • som saksbehandlere
 • i prosjektarbeid
 • i utredningsarbeid
 • ved norske ambassader
 • i norske frivillige organisasjoner (NGOer)
 • på NTNU

Møt tidligere studenter mhist

Møt tidligere studenter


Karriereintervju Tony C. Tiller


Ressurspublisering

Prosjektleiar og nasjonal pådrivar

Navn: Anette Sivertstøl

Arbeidssted:  Lykkepromille 

Fra studiene har jeg derfor med meg kompetansen i å finne og lese forskning. Samtidig er det å lese store mengder med tekster og kunne hente ut det viktigste, noe jeg har tatt med meg fra historieutdanningen

Lektor og avdelingsleder ved Den norske skole Costa Blanca

Navn: Tonje Lindsøe Vårdal

Utdanning: 

Arbeidssted: Den norske skole Costa Blanca

Kompetansen fra studiene bruker jeg hver dag gjennom fagene jeg underviser 

Museumspedagog ved MiST - Museene i Sør-Trøndelag

Navn: Marcus Helgesson Svenning

Utdanning: 

Arbeidssted: MiST - Museene i Sør-Trøndelag

Jeg bruker ikke bare kunnskap om realhistorie fra studiene, men også mange av de verktøyene en får på historie-studiet

Stipendiat ved NTNU

Navn: Andreas Eliassen Grini

Utdanning: 

Arbeidssted: NTNU

Tverrfaglighet er uvurderlig

Lektor med opprykk

Navn: Daniel Nyaas Røhme

Utdanning: 

Arbeidssted: Stor-Elvdal Ungdomsskole

Jeg liker at man skal stille spørsmål og være undrende som historiker

Forvaltningsrevisor ved Revisjon Øst IKS

Navn: Eskil Kristiansen

Utdanning: 

Arbeidssted: Revisjon Øst IKS

Kompetanse knyttet til kildekritikk og tilegne seg ny kunnskap på en effektiv måte er egenskaper som veier svært tungt

Lektor med tilleggsutdanning

Navn: Mathilde Østgård Sjåvik

Utdanning: 

 • Mastergrad i historie
 • 1 årsstudium nordisk, Høgskulen i Volda
 • 1 årsstudium PPU, Høgskulen i Volda
 • 1 år journalistikk, Høgskulen Kristiania

   

Arbeidssted: Møre og Romsdal fylkeskommune

Jeg  oppdager stadig vekk å måtte hente frem kunnskap og erfaring i fra ulike emner jeg tok i løpet av både masterutdanning og årsstudier

Lektor med tilleggsutdanning

Navn: Rebekka Brandtzæg Morset

Utdanning: 

 • Mastergrad i historie
 • Bachelorgrad i medievitenskap, NTNU
 • PPU, NTNU
 • Atferdskonsulent for hund og katt, samt Dyreassisterte intervensjoner, Universitetet for miljø- og biovitenskap

Arbeidssted: Skjetlein videregående skole

Det å kunne studere kildemateriale og finne god informasjon i et hav av middelmådig informasjon er god egenskap fra historiestudiene

Universitetsbibliotekar ved Nord universitet

Navn: Tor Henning Valnes Pedersen

Utdanning: 

Arbeidssted: Nord universitet

"Skriftlig og muntlig språkkunnskap er viktig, det var noe jeg utviklet og spisset som masterstudent."

Analytiker ved Oxford Research

Navn: Kristin Stanwick Bårnås

Utdanning:

Arbeidssted: Analytiker ved Oxford Research

"Spesielt ferdighetene jeg opparbeidet meg gjennom studiene på områder som å samle informasjon, analysere, vurdere og skrive, har vært veldig viktig i jobben"

Førstekonsulent hos interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal

Navn: Andri Jonsson

Utdanning: 

Arbeidssted:  Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal

"Krevende arkivoppgaver krever også detektivevner: finne ledetråder og pusle sammen informajson og tegne opp et bilde."

Lektor ved Blussuvoll skole

Navn: Daniel Gauseth

Utdanning:

Arbeidssted: Lektor i Trondheim kommune ved Blussuvoll skole

"Om man tenker på å arbeide i skolen - forsøk å få praksis så tidlig som mulig"

Forsker ved institutt for forsvarsstudier

Navn: Martin Lau Slåtten

Utdanning: Mastergrad i historie

Arbeidssted: Institutt for forsvarsstudier (IFS)

"Det er utrolig spennende å åpne en arkivboks og lese ting som ingen har lest siden den dagen det ble skrevet eller sendt."

Humanistisk kompetanse og jobbmuligheter

Karrieren starter i studietiden – bruk mulighetene!

Hva ønsker du å bruke utdannelsen din til? Hvilke muligheter kan humanistisk kompetanse gi deg i arbeidslivet?

Få hjelp til å reflektere over egen kompetanse eller bli inspirert av hva tidligere studenter har erfart i overgangen til arbeidslivet. Du kan lese om:

 • Humanistisk kompetanse
 • Arbeidslivsrelevans i studiene 
 • Forskjeller i arbeidslivet med bachelor eller master
 • Tips for jobbsøking
 • Verv og frivillig arbeid i studietiden
 • Noen vanlige bransjer for humanister
 • Det å starte egen bedrift

Kompetanse og jobbmuligheter