Studiemiljø

Historie - masterstudium

Studiemiljø

Din hverdag som masterstudent i historie

På masterprogrammet i historie møter du engasjerte undervisere og medstudenter. I både de teoretiske og de realhistoriske emnene er det varierte undervisningsformer, og i arbeidet med masteroppgaven jobber du tett sammen med en veileder. Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid og du blir din egen prosjektleder. Gjennom Eksperter i Team møter du studenter fra mange ulike fagområder og tilegner deg kunnskap og erfaring om gruppeprosesser og problemløsning i team.

Vi har til enhver tid rundt 50-60 masterstudenter i historie. Mange av studentene jobber med masteroppgaver som ligger innenfor samme epoke og problematikk. Du vil derfor kunne få stort utbytte av å jobbe sammen med andre masterstudenter.

Vi har god dekning med lesesalsplasser, og et godt sosialt miljø blant både masterstudenter og ansatte. Fagmiljøene arrangerer jevnlig seminarer og gjesteforelesninger hvor masterstudenter inviteres.


Linjeforening

Linjeforeningen Det Historiske Selskab er drevet av og for studenter. De arbeider for å skape et godt sosialt miljø blant studentene og arrangerer ulike sosiale aktiviteter.


Student i Trondheim

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Trondheim har over 180 000 innbyggere og 33 000 studenter som setter sitt preg på byen. Hva du nå enn liker å gjøre i fritiden, så finner du helt sikkert noe å være med på.

Finn en studentaktivitet →

Historiestudenter foran Nidarosdomen. Foto: Elin Iversen
Historiestudenter foran Nidarosdomen. Foto: Elin Iversen