Studiets oppbygning

Bioteknologi - Masterprogram 5-årig, Trondheim

Studiets oppbygning

En student ser på et glass med prøver. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Masterprogrammet i bioteknologi er fra første stund rettet mot naturvitenskapelig forskning hvor celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi står sentralt. Det er et 5-årig program som avsluttes med en masteroppgave (60 sp). 

Studieretninger

I fjerde semester kan du velge en av tre studieretninger:

Masteroppgaver

Masteroppgaven gjennomføres i løpet av de to siste årene av studiet. Oppgaven knyttes opp mot allerede eksisterende forskningsgrupper, og du som masterstudent vil bli en del av gruppa sammen med andre studenter og ansatte. Ofte har forskningsgruppene et tett samarbeid med næringslivet. Du kan velge masteroppgaver innen mange ulike forskningsområder, for eksempel

  • Molekylærbiologi
  • Beregningsbasert biologi
  • Biopolymerkjemi
  • Marin biokjemi
  • Mikrobiologi og molekylærgenetikk
  • Miljøbioteknologi
  • Næringsmiddelkjemi

Studieplan detaljer

Her kan du ta en kikk på obligatoriske og valgbare emner fordelt på år og semester.

Gå til studieplan

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Snapcat ikon. Ilustrasjon         YouTube ikon. Illustrasjon    Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon