Hva lærer jeg

Bioteknologi - Masterprogram 5-årig, Trondheim

Hva lærer du?

En mannlig student gjør forsøk på lab. Foto
Foto: Kim Ramberghaug/NTNU

Oppdag hvordan bioteknologi kan bidra til en klimavennlig fremtid


Hvordan kan vi få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? På hvilke måter kan bakterier redusere forurensning? Hvilke faktorer påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Hvordan kan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkt? Alt dette og mer kan du fordype deg i ved å ta en master i bioteknologi. 

Den 5-årige bioteknologiutdanningen har som mål å gi deg et bredt og solid grunnlag i celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi. Vi legger stor vekt på laboratoriebasert undervisning, og du får en variert og interessant studiehverdag.

Bærekraft har vi høyt fokus på i vår bioteknologimaster. Fra første studieår diskuterer vi hvordan bioteknologiske løsninger kan bidra til en mer klimavennlig og bærekraftig fremtid.


Hvorfor ta en bioteknologimaster

Bioteknologi omfatter studiet av molekyler, celler og organismer med mål om å forstå hvordan biologiske prosesser og organismer fungerer, samt for å utvikle metoder for produksjon av biomolekyler. Bioteknologisk framstilte produkter omfatter vaksiner, enzymer, planter, legemidler og produkter for diagnose og mye mer.

Utviklingen av mer avanserte analysemetoder gjør at vi i dag er i stand til å vurdere biologiske reaksjoner og systemer mye bedre enn for bare få år siden. Slik grunnleggende kunnskap er viktig når man skal utvikle bioteknologi for fremtiden.
 
Bioteknologi er et fagfelt der teknologi og grunnforskning møtes. Det er et forskningsområde som er sammensatt av mange selvstendige fagområder. Skal du oppnå gode resultater, er samarbeid nødvendig.

Bioteknologi grenser også opp mot deler av nanoteknologi som NTNU nå satser sterkt på. Bionanoteknologi er allerede etablert som eget forskningsfelt internasjonalt. Bioteknologistudiet vil uten tvil påvirkes av dette, noe som vil avspeiles i nye og spennende mastergradsoppgaver. Eksempler kan være biologisk aktive nanopartikler og kunstige virus.

Studer bioteknologi

Hvis du er interessert i biologiske reaksjoner og systemer, og hvordan kunnskaper om dette kan brukes i et dynamisk fagfelt som hele tiden utvikler seg, er et masterprogram i bioteknologi et godt valg for deg.

Bioteknologimasteren er tverrfaglig og gir et godt grunnlag for å arbeide innenfor både grunnforskning og industriell utvikling av produkter. Laboratoriekurs gir praktisk erfaring i en rekke av metodene som brukes, og er en viktig del av undervisningen.

Prosjektoppgaver er en undervisningsform som blir brukt i bioteknologiutdanningen. Bruk av nye teknikker og nye instrumenter holder studentene oppdaterte i utviklingen på de ulike fagfeltene.

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Følg NTNU realfag og teknologi på sosiale medier

Snapcat ikon. Ilustrasjon         YouTube ikon. Illustrasjon    Instagram ikon. Illustrasjon    Facebook ikon. illustrasjon