Opptak

Bioteknologi - Masterprogram 5-årig, Trondheim

Opptak

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknaden direkte i Samordna opptak.

Søk opptak

Hvordan søke opptak

Opptakskrav

Spesielle opptakskrav kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

REALFA: Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

  • Matematikk R2 eller
  • Fysikk 1 og 2 eller
  • Kjemi 1 og 2 eller
  • Biologi 1 og 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
  • Geofag 1 og 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Undervisningen i biologi bygger på Biologi 2. I første semester tas grunnleggende matematikk- og kjemiemner som bygger på henholdsvis Matematikk R1 og Kjemi 1.

Studenter som ikke har Kjemi 1 anbefales et forkurs i kjemi, som starter i august, se nettsider: Forkurs i kjemi

Er du utenlandsk statsborger? 

Har du statsborgerskap i et land utenfor EU/EØS eller Sveits?
Sjekk om du oppfyller kravene til unntak fra studieavgift

Kvoter

Ordinær kvote, Kvote for førstegangsvitnemål.

Attester

Studiet har ingen krav om attester.

Tidligere opptaksgrenser

For studieåret 2021/22 var opptaksrammen for dette studieprogrammet 35 plasser. Utfyllende statistikk om tidligere års opptak finner du på Samordna opptak.

Poenggrenser
År Ordinær kvote Førstegangskvote
2023 59.3 57.7
2022 61.2 58.3
2021 60.0 58.2
2020 60.7 57.6
2019 59.9 56.8