Bioteknologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Molekylærbiologi

I molekylærbiologien studerer vi blant annet DNA, RNA og proteiner. Vi prøver å forstå hvordan systemene i ei celle fungerer, både alene og sammen. Både biokjemi og genetikk er viktige fagfelt i molekylærbiologien.

Molekylærbiologer jobber både med bakterier (prokaryoter), planter (eukaryoter) og dyr (eukaryoter) som modellorganismer, og du som student vil komme til å jobbe med en eller flere av disse.

I løpet av de siste tiårene har forskere kartlagt genene til flere ulike organismer, inkludert mennesket, mus, ugressplanten Vårskrinneblom og flere ulike bakterier. Vi går nå inn i den såkalte postgenome epoken, noe som innebærer at vi vil jobbe mye med analyser av de kartlagte genenes funksjoner. Dette kalles funksjonell genomforskning.

Ved NTNU jobber vi både med bakterier, planter og humane celler, og funksjonell genomforskning har blant annet gjort oss i stand til å utvikle nye antibiotika, nye hjelpemidler innen diagnostikk og også å endre næringsinnholdet i planter. I studieretningen molekylærbiologi, kan du bli en del av en forskningsgruppe ved Institutt for biologi eller Institutt for bioteknologi og matvitenskap når du jobber med masteroppgaven din. Det er også mulig å ta masteroppgaven i samarbeid med eksterne bedrifter eller institusjoner.

26 sep 2019