Bioteknologi

Masterprogram 5-årig, Trondheim

Bioteknologi

– Biokjemi og biopolymerkjemi

Når enkle, organiske molekyler bygges sammen i lange kjeder dannes polymerer som kan ha helt andre egenskaper enn utgangsmolekylene. De viktigste biopolymerene er DNA og RNA, proteiner og polysakkarider. Her er byggesteinene henholdsvis nukleotider, aminosyrer og karbohydrater (sukkere).

Vi studerer biopolymerenes genetikk og biosyntese, samt deres enorme mangfold av kjemiske strukturer. Vi jobber mest med å se på sammenhengen mellom struktur og polymeregenskaper, hvordan polymerene vekselvirker med andre molekyler, og hvordan de kan danne løsninger og geler med helt spesielle egenskaper.

Ved NTNU har vi et meget aktivt og engasjert fagmiljø som har spesialisert seg på polysakkarider fra marine brunalger (alginater) og krepsdyr (kitosaner), i tillegg til en del plantepolysakkarider og fiskekollagen. Disse har mange etablerte anvendelser i industrien, men nye anvendelsesområder innen medisin og farmasi får stadig større betydning. Fagfeltet marin biokjemi er viktig innen forskning på råstoffkvalitet for bruk av de marine polysakkaridene, og utnyttelse av zooplankton som fôr-råstoff til marine oppdrettsfisk. Det forskes også på om biprodukter fra fiskeindustrien kan brukes som fôr og i framstilling av fiskegelatin.


Film fra NMR-laboratoriet ved NTNU

Film fra NMR-laboratoriet ved NTNU