Kontakt

Bioteknologi - Masterprogram 5-årig, Trondheim

Kontakt

Har du spørsmål om

  • Valg av emner eller innpassing av emner fra tidligere utdanning
  • Studieretningsvalg og videre studier/masterstudie
  • Tilrettelegging av din studiehverdag
  • Utveksling 
  • Permisjon fra studiet
  • Andre spørsmål om studiet

Ta kontakt med en av våre studieveiledere. 

person-portlet

Studieveileder

Henrik Stamnes Dahl
Studiekonsulent
henrik.s.dahl@ntnu.no
73413276

Krysspublisert : Andre tjenester (IKKE LOKALT INNHOLD HER)