Bioteknologi

Bioteknologi

Bioteknologi - masterprogram 5-årig, Trondheim

Kim Ramberghaug/NTNU

studyprogramme-autofacts-portlet

 • MasterFulltid, 5 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser 35
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist 15. april
MBIOT5, Thu Apr 18 14:17:28 CEST 2024 | M5

Hvordan kan vi få mikroorganismer til å produsere ting vi har nytte av? På hvilke måter kan bakterier redusere forurensning? Hvilke faktorer påvirker sunnhet og kvalitet på maten vi spiser? Hvordan kan biopolymerer brukes til å lage nye og nyttige produkter? Alt dette og mer kan du fordype deg i ved å ta en master i bioteknologi.

Den 5-årige bioteknologiutdanningen har som mål å gi deg et bredt og solid grunnlag i celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi. Vi legger stor vekt på laboratoriebasert undervisning, og du får en variert og interessant studiehverdag.

Dette er noe av det du lærer:

 • Bruke celle- og molekylærbiologiske metoder på grunnleggende nivå
 • Beherske sentrale teknikker til isolering, rensing og karakterisering av biomolekyler
 • Forstå hvordan ervervede kunnskaper kan benyttes i anvendt bioteknologi, og kunne foreslå eksperimentelle løsninger på vanlige problemstillinger i basal og anvendt forskning
 • Gi skriftlig og muntlig presentasjon av forskningsresultater
 • Benytte grunnleggende lineæralgebra, teori for differensiallikninger og funksjoner av en eller flere variabler som redskap til å løse konkrete naturvitenskapelige problemer
 • Anvende sannsynlighetsregning og statistisk inferens på praktiske problemstillinger ved hjelp av programvare
 • Utføre grunnleggende kjemiske beregninger og enkle eksperimenter

 

Les mer om hva du lærer

Bioteknologer kan jobbe innenfor forskning, industri og forvaltning. Som bioteknolog vil du være relevant for nasjonale fagmiljøer ved universiteter, sykehus, statlige institusjoner og miljøinstitusjoner. Mange stillinger krever utdanning på masternivå. NTNU har et stort fagmiljø som dekker mange fagområder innenfor bioteknologi, noe som gir deg store valgmuligheter i forhold til faglig spesialisering.
 

Les mer om jobbmulighetene

Realfagstudenter i bioteknologi, biologi og kjemi har felles linjeforening som heter Volvox & Alkymisten. Linjeforeningen arrangerer fester, faglige arrangement og andre sosiale høydepunkter. De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner. Du vil oppleve en klassefølelse med godt samhold fordi alle studentene følger det samme studieløpet.
 

Les mer om studiemiljøet

Den 5-årige bioteknologimasteren har som mål å gi studenter et bredt og solid grunnlag i celle- og molekylærbiologi, biokjemi og mikrobiologi. Vi legger stor vekt på laboratoriebasert undervisning.

De første tre semestrene av studiet er felles for alle som begynner, og består av obligatoriske emner (fag), blant annet kjemi, matematikk og ex.phil. samt to felles biologiemner. Du vil oppleve en klassefølelse med godt samhold fordi alle studentene følger det samme studieløpet.
 

Les mer om studiets oppbygning

Spesielle opptakskrav (REALFA) kommer i tillegg til kravet om generell studiekompetanse.

 

Les mer om opptak og opptakskrav

Lurer du på noe om bioteknologiutdanning eller har andre faglige spørsmål, ta gjerne kontakt med studieveilederne våre. 
 

Kontakt og veiledning

Hør fra våre studenter

Hør fra våre studenter

 

Møt Jo Petter fra Bioteknologi i serien Guttastemning

Møt Jo Petter fra Bioteknologi i serien Guttastemning